CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG B

SUY NIỆM - Dec 13/12/2020

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm B

Ga 1,6-8.19-28

"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết" (Ga 1,26)

Suy niệm: Ðức Giêsu Kitô là ánh sáng từ muôn thuở và tồn tại muôn đời. Ánh sáng đem hạnh phúc đích thực cho con người. Trước lầm tưởng của dân chúng. Gioan không dựa vào thế, để tìm vinh quang cho mình, nhưng ông đã chân thành và can đảm dám sống, dám làm chứng cho một chân lý: Ông chỉ là con người hèn mọn, là tôi tớ dọn đường cho Ðấng đến sau. Ngài mới là chính Ðấng muôn dân đợi trông. Chỉ có Ngài mới đem tự do hạnh phúc đích thực cho con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Gioan là con người ngay thẳng, khôn ngoan, khiêm hạ. Ông sáng suốt để nhận đúng: mình là mình. Ông không ảo tưởng, không tham vọng.

Con người với bản tính sa đoạ thường không muốn là mình, nhưng muốn làm Thiên Chúa. Ađam – Eva xưa ăn trái cấm, vì muốn có quyền biết lành biết dữ như Thiên Chúa, bằng Thiên Chúa. Khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ khiến con người ngày càng kiêu căng tưởng rằng: đó là do sức lực của mình, mà chối bỏ sự can thiệp đầy tình thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, như lời thánh Augustinô đã cầu xin: "Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con", để nhờ đó con luôn sống trong tâm tình tôn thờ, tạ ơn, yêu mến và sống chứng nhân giữa lòng cuộc đời. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng