[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG LỄ THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GX.PHÚ HÒA NĂM B

Bài giảng hàng tuần - Dec 13/12/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Lễ Thánh Simon Phan Đắc Hòa Bổn Mạng Huynh Đoàn Đa Minh Gx.Phú Hòa Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.