CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN B:

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN B:

SUY NIỆM - May 22/05/2021

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

 Ga 20,19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,21-22)

Suy niệm: Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục sinh cũng thổi Thần khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.

Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần quy tụ, thôi thúc và ban ơn, để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị, để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa tội và Thêm sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần, để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng