CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY – NĂM A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY – NĂM A

SUY NIỆM - Mar 21/03/2020

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY năm A 

Ga 9,1.6-9.13-17.34-38

"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ" 

Suy niệm: Mù loà có ý nghĩa tượng trưng: tình trạng mê muội của những người sống trong tội và cố chấp. Sống trong tội là sống trong bóng tối sự chết. Người cố chấp dù mắt vẫn sáng nhưng không trông thấy vì bị những thành kiến, đam mê che lấp sự thật.

Muốn khỏi mù, trước hết phải nhận ra tình trạng tăm tối của mình, rồi phải có can đảm từ bỏ; nghĩa là phải đến với Ðức Giêsu bằng sự ăn năn và niềm tin, cụ thể qua bí tích giải tội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để đem ánh sáng cho chúng con. Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa soi dẫn, để nhận ra tăm tối mù quáng của mình. Ðồng thời chúng con biết khiêm nhường, tin tưởng, cậy trông vào tình yêu nhân từ của Chúa. Ðể chúng con được ơn giải thoát. Amen.

Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng