Cha Antôn viếng mộ Cha cố Giuse và hành hương Nhà thờ Đức Mẹ La Mã

Cha Antôn viếng mộ Cha cố Giuse và hành hương Nhà thờ Đức Mẹ La Mã

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào ngày 07/11/2013, Cha Antôn và đại diện ban thường vụ đã về thăm mộ bào huynh của ngài là cố linh mục Giuse Mai Trí Thức tại đất Thánh Vĩnh Long, Đến nơi, chúng tôi thắp những nén hương và dâng những lời kinh

Vào ngày 07/11/2013, Cha Antôn  và đại diện ban thường vụ đã về thăm mộ bào huynh của ngài là cố linh mục Giuse Mai Trí Thức tại đất Thánh Vĩnh Long, Đến nơi, chúng tôi thắp những nén hương và dâng những lời kinh, cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để được lãnh nhận ơn đại xá, với ước mong nhờ vào ơn ích đặc biệt này mà các linh hồn giảm bớt hình phạt nơi luyện tội và sớm hưởng nhan Thánh Chúa.  

Tiếp sau đó, chúng tôi lên đường đến Nhà thờ Đức Mẹ La Mã – Trung tâm hành hương của tỉnh Bến Tre.

Ảnh: GionanKim Vũ Viết Quang