Chầu Thánh Thể đầu tháng

Chầu Thánh Thể đầu tháng

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Hôm nay là ngày 4-10-2013 cũng là thứ sáu đầu tháng, theo lịch phụng vụ thì giáo xứ có cử hành giờ Chầu Thánh Thể để cộng đoàn cùng hiệp ý suy ngẫm về màu nhiệm Thánh Thể.

Hôm nay là ngày 4-10-2013 cũng là thứ sáu đầu tháng, theo lịch phụng vụ thì giáo xứ có cử hành giờ Chầu Thánh Thể để  cộng đoàn cùng hiệp ý suy ngẫm về màu nhiệm Thánh Thể.

Sau khi Cha sở Antôn đặt Mình Thánh Chúa, thì cộng đoàn cùng nhau chia sẻ những bài phúc âm và suy ngẫm về màu nhiệm Thánh Thể, một cách sốt sắng và trang nghiêm.  Trước hết, chúng ta cầu xin cho Giáo Hội được thánh thiện hơn, chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu trở nên là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Hình : Giuse Minh Quyết