Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên A

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên A

SUY NIỆM - Sep 29/09/2017

THỨ 6 – TUẦN 25 – THƯỜNG NIÊN A
 

NGÀY 29/09/2017
 

Tin mừng Ga 1: 47-51

Giáo phận Nha Trang – Chú Giải

Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphae


Ý NGHĨA CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN:

"Giáo huấn của giáo hội về thế giới thần thiêng rất giản dị và không thay đổi là có một thế giới như vậy, trong đó gồm có cả thần lành lẫn thần dữ (thiên thần và ma quỷ) và ảnh hưởng đến thế giới chúng ta.

Trong kinh tin kính, chúng ta vẫn tuyên xưng rằng việc taọ dựng được thể hiện gồm có "muôn vật hữu và vô hình"

Còn về ảnh hưởng của thế giới vô hình của các thần thiêng đối với chúng ta, chỉ cần nhớ lại biến cỗ cám dỗ Eva tại vườn địa đàng và biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Trong lịch sử như thánh Kinh trình bày, thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thần đến thế giớ này để thi hành ý Chúa hay để truyền đạt lời Chúa cho loài người.

Thiên thần theo nguyên ngữ là "sứ giả". Theo thư Do Thái (1,14), các thiên thần là những thần linh phục vụ thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được giúp. Thánh Grêgôriô thu nhặt nhiều đoạn thánh kinh khác nhau để xếp các thiên thần thành chín phẩm. Riêng phần Tổng Lãnh đã được 1 Tx 4,16 nhắc đến. Nhưng Thánh Kinh chỉ nêu tên ba vị tổng Lãnh là Micae, Gabrie và Raphae. Nhắc đến tên các ngài chúng ta cần phải ghi nhớ lời nhặn dò của thánh gregôriô Cả:" tên các Thiên Thần là danh xưng chỉ các chức phận chứ không chỉ bản tính".

Micae có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa"

Gabrie có nghĩa là " Uy lực của Thiên Chúa"

Raphe có nghĩa là "Thiên Chúa cứu giúp"

Lần dở lại kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ phận vụ mỗi đấng thực hiện và dĩ nhiên các phận vụ ấy liên quan đặc biệt với loài người chúng ta

1. Micae: Người Do Thái vẫn coi tổng lãnh thiên thần Micae là Đấng bảo trợ đặc biệt Hội Thánh. Chúng ta coi Ngài là thống soái đạo binh trên trời dựa theo lời kể của thánh gioan: "Một cuộc chiến dữ dội xẩy ra trên trời, tổng lãnh thiên thần Micae cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng… "(Kh 12,7-9)

2. Gabrie: tổng lãnh thiên thần Gabrie được sai đến trinh nữ Maria ở Nadarét để nói cho Mẹ biết rõ định mệnh của Mẹ (Lc 1.11-19). Chính ngài đã tiên báo cho Đanien biết việc đấng thiên sai đến (Đn 9,21). Nay Ngài được nhận làm Đấng bảo trợ các nhân viên bưu điện và điện thoại

3. Raphae: tổng lãnh thiên thần Raphae là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện phận vụ này trong câu chuyện Tobia. Sau khi Ngài gìn giữ trẻ Tobia trong cuộc hành trìng xa và khi chữa bệnh cho Tôbia cha được sáng mắt. Trong Tân Ước tổng lãnh thiên thần Raphae được đồng hóa với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Giêrusalem và "ai xuống hồ trước khi động thì bất cứ ai mắc bệnh gì đều được khỏi cả"(Ga 5,1-4) (xem theo vết chân Người tháng 7,8,9)

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ:

Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ thánh lễ thánh hiến đền thờ Micae trên đường Via Salaria ở Roma. Ngày hôm nay cùng với tổng lãnh thiên thần Micae, Hội Thánh cũng mừng chung hai vị tổng lãnh thiên thần Gabrie và Rphae. Theo lịch xưa, các ngài được mừng vào những ngày 24-3 và 24-10. Ngày nay phụng vụ mừng vào ngày 29 tháng 9 hàng năm

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:

Bài đọc 1: Đn 7,9-10.13-14

Bài này ghi lại giấc mộng của Đanien để trình bày về sự đối diện của lịch sử thế giới Vương quốc Thiên Chúa. Đối với Đanien lịch sử thế giới được xem như quyền lực của sự ác bị khống chế bởi quyền lực Con Người, Đấng ngự giá mây trời mà đến (d0những 7,13-14). Đức giêsu thích áp dụng kiểu nói "Con Người" vào chính bản thân mình. Kiểu nói này vừa nói lên sự thấp hèn về mặt nhân tính, vừa nói lên sự cao cả về mặt thiên tính

Bài này được chọn đọc trong thánh lễ kính các tổng lãnh thiên thần vì có đề cập đến nhiệm vụ của các thiên thần đối với Thiên Chúa:" có hàng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người "

Bài tin mừng Ga 1,47-51

Bài tin mừng này ghi lại cuộc đối thọai giữa Chúa Giêsu và Natanaen để trình bày về thân thế và sứ vụ của Chúa Giêsu:" Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Ítraen"

Bài này được đọc trong thánh lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần vì có nói đến các thiên thần Chúa phục vụ Con Người:" các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người"

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

Suy niệm về ý nghĩa các tổng lãnh thiên thần cũng như về các bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng:

Phụng vụ ở dưới thế làm cho chúng ta hợp nhất với phụng vụ mà các thiên thần cử hành trên trời: không những "chúng ta hợp tiếng với thánh ca tạ ơn chúc tụng của các ngài mà ca hát tung hô "rằng "Chúa là Đấng Thánh"song còn lấy lễ hy sinh dâng lên mà nài xin Thiên Chúa đem lên trước vinh quang Chúa trên bàn thờ Thiên quốc " (kinh nguyệntạ ơn 1 và lời nguyện hiến tế)

Mừng lễ kính các tổng lãnh thiên thần hôm nay, chúng ta hướng về các Ngài:

Tổng lãnh thiên thần Micae:"Ai bằng Thiên Chúa" chúng ta giục lòng tin Thiên Chúa là Chúa duy nhất để nhờ đó chúng ta biết quy hướng mọi sự về Chúa

Tổng lãnh thiên thần Gabrie: "Uy lực của Thiên Chúa"chúng ta giục lòng tin cậy vào Thiên Chúa quyền năng để nhờ đó chúng ta biết lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự

Tổng lãnh thiên thần Rphae:" Thiên Chúa cứu giúp" chúng ta giục lòng mến Chúa hằng yêu thương cứu giúp ta để nhờ đó chúng ta biết sống gắn bó với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và mọi việc chúng ta làm

 

Hành Trang Mục Vụ Khóa 10 – ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn