Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 28/09/2017

 

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A.