Chúc Mừng Bổn Mạng Qúy Cha Hạt Phú Thọ

Chúc Mừng Bổn Mạng Qúy Cha Hạt Phú Thọ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Chúc Mừng Bổn Mạng Qúy Cha Hạt Phú Thọ


– Cha Giuse Đào Xuân Thanh (Gx. Tân Trang)

– Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm (Gx.Phú Bình)

 

– Cha Giuse Nguyễn Văn Trọng (Gx.Tân Phú Hòa)

 

– Cha Giuse Phạm Bá Lãm (Gx. Hòa Hưng)

 

– Cha Giuse Trịnh Tín Ý (Gx. Vinh Sơn)

 

– Cha Giuse Vũ Minh Danh (Gx. Tân Phước)

 

– Cha Giuse Tạ Huy Hoàng (Gx. Tống Viết Bường )

 

– Cha Giuse Đinh Văn Thọ (Gx.Tân Trang)

 

– Cha Giuse Đỗ Quang Khả (Gx. Thánh Giuse)

 

– Cha Giuse Vũ Minh Thùy (Gx. Hòa Hưng)

 

– Cha Giuse Hoàng Đình Hải (Gx.Bắc Hà)

 

– Cha Giuse Đinh Quang Lâm (Gx. Phú Bình)

  

 

 

Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội và cách riêng cùng Quý Cha hạt Phú Thọ. Nhân dịp mừng lễ kính Thánh Giuse Bạn Trăn Năm Đức Maria, hân hoan chúc mừng Qúy Cha nhận Thánh Cả Giuse làm bổn mạng.  Nguyện  xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, ban tràn đầy Hồng Ơn Thiên Chúa, và luôn gìn gữi  Qúy Cha hồn an xác mạnh.