Công tác chuẩn bị cho Tuần Thánh

Công tác chuẩn bị cho Tuần Thánh

Tin Giáo Xứ - Apr 11/04/2017

Thứ Hai đầu Tuần Thánh 2017, quý vị HĐMV, các gia trưởng, ban hát Thánh Tâm, các ban ngành trong giáo xứ đều chuẩn bị cho công việc phục vụ của mình. Mọi người đều thể hiện tâm hồn sốt sắng và cùng nhau tập dợt với bầu khí chan hòa niềm vui.

Văn Chung