Cuộc rước lá kỷ niệm Chúa Giêsu bước vào Thành Jerusalem.

Cuộc rước lá kỷ niệm Chúa Giêsu bước vào Thành Jerusalem.

Tin Giáo Xứ - Apr 09/04/2017

"Hoan hô con Vua Đavít" đó là lời chào đón vị vua của người dân Do Thái khí Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa để tiến vào thành Jerusalem.

Bước vào Tuần Thánh là thời gian quan trọng nhất trong lịch phụng vụ. Chúng ta sẽ tưởng niệm sự đau khổ, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bắt đầu Tuần Thánh với sự kiện Ngài vào thành Giêrusalem.

Vào lúc 05h00 Chúa nhật ngày 9-4-2017, tại nhà thờ Gx Phú Hòa, Cha sở Antôn và cộng đoàn dân Chúa, đã long trọng cử hành nghi thức kỷ niệm cuộc rước lá mà cách đây hơn 2000 năm người Do thái đã chào đón Ngài, thời đó có nhiều người chặt cành là vẫy chào và có nhiều kẻ trải áo xuống đường đón rước Chúa trong tiếng tung hô: Hoan hô con Vua Đavít.

Nhiều người muốn tha Baraba để rồi khỏi phải nghe những lời khuyên dạy về đạo đức luân lý. Họ coi những lời khôn ngoan dạy bảo của Chúa như lỗi thời không còn thích hợp với đời sống văn minh tiến bộ. Họ muốn chính họ là chủ cuộc đời trong mọi chọn lựa.  

Theo Chúa, chúng ta phải có sự chọn lựa chính xác. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Chọn Chúa hay chọn Baraba. Nhiều khi chúng ta muốn trung dung và không có thái độ dứt khoát. Chọn Chúa là chọn con đường thập giá. Có thánh giá là có hy sinh và có đau khổ. Qua thập giá sẽ đưa chúng ta đến vinh quang.

 

===> Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link

MVTTGx