Danh sách Huynh Trưởng Phụ Trách Lớp Giáo Lý – 2012 – 2013

Danh sách Huynh Trưởng Phụ Trách Lớp Giáo Lý – 2012 – 2013

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG PHỤ TRÁCH LỚP GiÁO LÝ

Niên khóa: 2012 – 2013

1.      Lớp Khai Tâm

 • Trưởng  Anna Nguyễn Thị Thanh Trúc
 • Dự Trưởng  Anna Hoàng Thị Ngọc Yến

 

2.      Lớp Rước Lễ 1

 • Trưởng  Têrêsa Hoàng Phương Thảo
 • Dự Trưởng  Đaminh Nguyễn Văn Duy

 

3.      Lớp Rước Lễ 2

 • Trưởng  Maria Bùi Thị Tuyết Nhung
 • Dự Trưởng  Maria Lê Hoàng My
 • Dự Trưởng Phêrô Phanxicô Xaviê Trần Minh Tân

 

4.      Lớp Rước Lễ 3  

 • Trưởng  Anna Trần Thị Ngọc Mai
 • Trưởng  Micae Chu Đặng Nhật Đan

 

5.      Lớp Thêm Sức 1 

 • Trưởng  Phanxicô Xaviê  Đoàn Bá Huy
 • Dự Trưởng  Maria Trần Thị Mỹ Hạnh

 

6.      Lớp Thêm Sức 2

 • Trưởng  Micae Nguyễn Hồ Quốc Đạt
 • Dự Trưởng  Martinô Nguyễn Trung Vương

 

7.      Lớp Thêm Sức 3

 • Trưởng  Maria Trịnh Ngọc Bảo Hân
 • Dự Trưởng  Anna Đoàn Ngọc Quỳnh Châu

 

8.      Lớp Bao Đồng 1

 • Trưởng   Anna Nguyễn Thị Bích Vân
 • Dự Trưởng Maria Nguyễn Thụy Anh Thư

 

9.      Lớp Bao Đồng 2

 • Trưởng   Anna Nguyễn Hoàng Thảo Sương
 • Dự Trưởng Batôlêmêô Nguyễn Hoàng Anh Khoa

 

10. Lớp Bao Đồng 3

 • Trưởng Tôma  Nguyễn Minh Trí
 • Dự Trưởng  Côsimô Hoàng Minh Ngọc

 

Quý phụ huynh khi cần liên hệ vui lòng gặp trực tiếp trưởng phụ trách lớp vào Chúa Nhật hàng tuần tại Giáo xứ. 

 

Thân mến!