Đêm canh thức: “Cùng Mẹ La Vang đến với Lòng Thương Xót Chúa”

Đêm canh thức: “Cùng Mẹ La Vang đến với Lòng Thương Xót Chúa”

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa - Aug 19/08/2017

Đêm canh thức: "Cùng Mẹ La Vang đến với Lòng Thương Xót Chúa" lúc 19giờ00 ngày 14/8/2017

Theo: Trung tâm hành hương La Vang