ĐỨC THÁNH CHA BẤT NGỜ QUỲ XUỐNG HÔN CHÂN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NAM SUDAN ĐỂ KHÍCH LỆ HOÀ BÌNH

ĐỨC THÁNH CHA BẤT NGỜ QUỲ XUỐNG HÔN CHÂN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NAM SUDAN ĐỂ KHÍCH LỆ HOÀ BÌNH

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Apr 13/04/2019


Sau khi các nhà lãnh đạo phe phái đối lập tại Nam Sudan tham dự cuộc tĩnh tâm do Đức Tổng Giám mục Anh Giáo đề xuất, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn và ngài than thiết xin họ hòa giải để xây dựng hòa bình cho Nam Sudan, một đất nước nội chiến triền miên cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người và đẩy nhiều trẻ em trở thành binh lính trong các cuộc xung đột đẫm máu.

Vị giáo hoàng 82 tuổi khiêm nhường quỳ xuống hôn chân các lãnh đạo Nam Sudan.

Một hình ảnh thật đẹp, thật cảm động theo gương Chúa Giê su đấng khiêm nhường hạ mình phục vụ đến hiến dâng mạng sống cho nhân loại mà chúng ta sẽ cử hành trong Tuần Thánh sắp tới.

 

(CNS photo/Vatican Media via Reuters)