Đức Tin Cần Được Bổ Dưỡng

Đức Tin Cần Được Bổ Dưỡng

Tháng Các Đẳng Linh Hồn - Mar 24/03/2014

Người sống khôn ngoan là người sống theo lề luật Chúa và làm tròn theo thánh ý Chúa. Mà ý Chúa là điều tốt lành giúp con người có động lực, sức mạnh để biết sống yêu thương.

Cứ vào dịp tháng 11 hằng năm, Giáo hội dành riêng tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Quả là một việc làm hết sức gây ấn tượng, làm cho mọi người tín hữu đang trên đường lữ hành cần phải nhìn lại cung cách sống đạo của mình. Cũng như những gì Giáo hội mong muốn con cái mình có sự tương quan, liên đới hiệp thông với mọi thành phần trong tinh thần các Thánh cùng thông công.

Trước tiên cần đề cập đến đời sống đức tin của người Kitô hữu: Đó là món nợ lớn nhất mà theo lời thánh Phaolô nói: “ Anh em đừng mắc nợ gì ai hết, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì yêu thương là chu toàn lề luật”(Rm 13,8). Người sống khôn ngoan là người sống theo lề luật Chúa và làm tròn theo thánh ý Chúa. Mà ý Chúa là điều tốt lành giúp con người có động lực, sức mạnh để biết sống yêu thương.

Vì ngày sau hết, Chúa chỉ hỏi mỗi người sống nơi dương thế, có yêu thương và giúp đỡ anh em đồng loại không?! Đây là một trong hai điều răn trọng nhất: Đó là mến Chúa và yêu thương anh em. Và cũng là căn tính hành trang bước vào Thiên đàng của những người thành tâm tìm Chúa.

Để làm được điều này, sức của con người khó có thể vượt lên chính mình, mà cần phải có ơn sủng của Chúa và sự nâng đỡ cầu thay nguyện giúp của những thành phần Giáo hội Hiệp thông.

Giáo hội vinh hiển

Đức Mẹ và các thánh là những người có đời sống tốt lành, thánh thiện, yêu thương. Nên đã được Chúa cho hưởng phúc Vinh quang trên Thiên quốc. Các ngài là những chiếc máng chuyển cầu ơn Chúa và cầu thay nguyện giúp cho các tín hữu còn sống noi gương bắt chước các ngài, hầu mai này cũng được vinh hưởng phúc trường sinh trên thiên quốc vĩnh hằng.

Giáo hội tại thế

Đời sống đức tin của chúng ta không thể tự mình mà có được, và cũng không thể vững mạnh, phát triển nếu không có sự nâng đỡ của Giáo hội và sự tương quan hỗ tương của mọi người.

Vì đức tin chúng ta có được là do nơi Giáo hội. Mà sự sống đức tin cũng cần có sự nâng đỡ của người khác. Vì lời cầu nguyện và đời sống thánh thiện của mỗi người đều có ảnh hưởng đến những người khác. Ví như một người đẩy chiếc xe thồ lên dốc là rất khó khăn, nếu có thêm vài người khác tức thì chiếc xe thồ đó đi lên rất nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Giáo hội thanh luyện

Khi đề cập đến thành phần thanh luyện, chúng ta nghĩ ngay đến sự chết, sự chia lìa, một sự thật không thể chối cãi. Theo quan niệm dân gian: “Sinh ký, tử quy”, nghĩa là sống gửi thác về. Chết là trở về trình diện Chúa, nhận sự phán xét. Khi ấy Chúa sẽ hỏi mỗi người rằng: Các con có sống yêu thương, làm việc bác ái không? Nếu mỗi người ai cũng nghĩ đến ngày ấy sẽ đến thì chắc có lẽ không còn lửa hận thù, sự bất công sẽ không xảy ra, mà thay vào đó là sự tha thứ, bao dung, quảng đại, công bằng và bác ái. Lúc đó, lời của ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm ngay trong đời này: “ Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4).

Lời kết

Lạy Chúa trước khi tạo dựng nên con, Chúa đã yêu con rồi. Khi loài người sa ngã phạm tội, Chúa đã không bỏ mặc nhưng lại hứa sẽ cứu chuộc nhân loại chúng con.

Để thực hiện ơn cứu độ, Chúa phải đến trần gian bằng con đường nhập thể làm người và sống cuộc đời khó nghèo. Khi đến giờ đã định, Ngài phải đi vào con đường khổ giá trong sự tủi nhục, đớn đau và sau cùng chết trên cây Thập giá, máu Ngài đổ ra để cho nhân loại được sống. Xin cho mỗi người chúng con khi nhìn lên Thập giá, biết đâu là sự tội mà Chúa phải hy sinh bằng giá máu để cứu chuộc con người. Đó là bản trường ca TÌNH YÊU GIÊSU được vang vọng mãi cho hết mọi nơi, mọi thời và cho đến tận cùng trái đất. Xin cho mỗi người đoàn viên Đa Minh chúng con ý thức trong ơn gọi được làm con Chúa, cố gắng sống theo tinh thần, lề luật Chúa dạy, và lãnh nhận những ơn sủng của Chúa qua bàn tay Mẹ Giáo hội, cùng sự nâng đỡ của mọi thành phần trong Giáo hội hiệp thông. Để mai này chúng con cũng được hưởng phần gia tài trên thiên quốc. Amen.

Giuse Hoàng Bá Quốc