Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc thăm mục vụ hạt Phú Thọ

Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc thăm mục vụ hạt Phú Thọ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Vào lúc 9:30 ngày 21-01-2014 tại giáo xứ Hòa Hưng, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về thăm mục vụ hạt Phú Thọ.

Vào lúc 9:30 ngày 21-01-2014 tại giáo xứ Hòa Hưng, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về thăm mục vụ  hạt Phú Thọ. Đón tiếp Đức Cha có quý cha, và các qúy vị đại diện ban ngành trong giáo hạt.

Cha Giuse Phạm Bá Lãm giới thiệu với Đức Cha về sinh họat mục vụ trong giáo hạt.

Đức cha Phaolô chia sẻ mục vụ trong Giáo hội đến quý cha.

Quý cha giới thiệu về các họat độnng mục vụ của các giáo xứ đến Đức cha Phaolô.

Đức Cha Phaolô chụp hình lưu niệm với qúy cha và ban ngành đại diện trong giáo hạt.

Cha Giuse Phạm Bá Lãm hạt Trưởng đại diện chúc Tết Đức cha Phaolô

Đức cha Phaolô chúc Tết đến quý cha và các ban ngành giáo hạt Phú Thọ

Đức cha Phaolô chia sẻ niềm vui khi đến thăm hạt Phú Thọ.

Đức cha Phaolô chúc mừng niềm vui mùa xuân đến các ban ngành.

Đại diện dự chủng sinh chúc Tết Đức cha Phaolô.

Xin click vào đây để xem thêm hình.

Hình: Phêrô Thucdo