Giáo dân Phú Hòa tham dự lễ Tuyên Thánh

Giáo dân Phú Hòa tham dự lễ Tuyên Thánh

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Một sự kiện cực hiếm : Trong một Thánh lễ có Hai Đức Thánh Cha và Tuyên Phong Thánh cùng lúc cho hai cố Đức Thánh Cha.

Một sự kiện cực hiếm : Trong một Thánh lễ có Hai Đức Thánh Cha và Tuyên Phong Thánh cùng lúc cho hai cố Đức Thánh Cha.
Vào lúc 15:00 ngày 27-04-2014 tại nhà thờ Phú Hòa, giáo dân hiệp ý cùng với Hội Thánh, tham dự Thánh Lễ VÀ TUYÊN thánh hai Chân Phước Gioan XXIII và Gioan-Phaolô II qua cầu truyền hình trực tiếp.