GIÁO KHU IV: MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG

GIÁO KHU IV: MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG

Khu Giáo IV Đức Mẹ Vô Nhiễm - Dec 11/12/2019

Sau nhiều lần bàn luận mãi cho đến thời Đức Giáo Hoàng Piô IX,  công bố ý tưởng Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội thành tín điều vào ngày 8 tháng 12 năm 1854 trong thông điệp Ineffabilis Deus : Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. 

Hòa chung với Giáo hội hoàn vũ, Vào lúc 17g30 thứ Hai ngày 09-12-2019, tại nhà thớ Phú Hòa, cộng đoàn Giáo xứ và cha sở Antôn hân hoan mừng kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm và Giáo khu IV mừng bổn mạng.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấm vào link đây.

Văn Chung