Giáo khu Martinô bầu Ban điều hành mới

Giáo khu Martinô bầu Ban điều hành mới

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban điều hành giáo khu Martino, vào lúc 18:30giờ ngày 12/5/2014, tại nhà ông Giuse Phạm Quốc Cang Trưởng giáo khu, bà con giáo dân đã tề tụ để bầu chọn ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2017.

Hưởng ứng lời  kêu gọi của Ban điều hành giáo khu Martino, vào lúc 18:30giờ ngày 12/5/2014, tại nhà ông Giuse Phạm Quốc Cang Trưởng giáo khu, bà con giáo dân đã  tề tụ để  bầu chọn ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2017. Tham dự buổi họp có đại diện HĐMV : ông chủ Tịch Bart Lê Sơn Hà, ông thư ký DonBosco Nguyễn Công Đoàn, Ban truyền thông cùng Ban điều hành giáo khu III.

Khai mạc buổi họp là phần nguyện kinh cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, kế đến ông Trưởng giáo khu giới thiệu nội dung buổi họp đến bà con giáo dân. Anh thư ký đã báo cáo tình hình hoạt động mục vụ trong nhiệm kỳ 2011-2014 vừa qua.

Trước khi bước vào phần chính của phiên họp bầu ban mới, anh em trong ban điều hành chia sẻ muốn có người thay thế vì các vị đã cộng tác qua hai nhiệm kỳ, hiện tại đang tham gia đoàn thể khác, và trách nhiệm gia đình, nên còn ít thời gian, khó hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên theo nhiều ý kiến đóng góp, việc thay thế mới hoàn toàn ban điều hành sẽ không tốt lắm:  thiếu kinh nghiệm, chưa quen việc nên sẽ khó cho người mới, nhất là giai đoạn hiện nay giáo khu đang giai đoạn xây dựng, và mong muốn hoàn thiện về mục vụ để phát triển chiều sâu trong Đức Tin và chiều ngang trong phát triển. BĐH sẽ phát triển bền vững hơn, nếu có thêm nhân sự mới cùng cộng tác với BĐH hiện tại, và mời gọi cộng tác viên tham gia hỗ trợ để học hỏi và tiếp bước sau này.

Qua hai lần thảo luận, thuận theo mong muốn của toàn thể bà con giáo dân, Ban điều hành chấp nhận lưu  nhiệm  và  bổ xung thêm một nhân sự là thủ quỹ.

Năm nay do thiếu nhân sự, nên chưa cử được đại diện để tham gia ứng cử vào ban HĐMV.

Danh sách ban điều hành giáo khu Martinô nhiệm kỳ 2014 – 2017 như sau :

  1. Ông:  Giuse Phạm Quốc Cang – Trưởng
  2. Ông: Phêrô  Ngô Quốc Hùng – Phó
  3. Ông: Cosma Hoàng Minh Thành – Phó
  4. Ông: Phêrô Đỗ Trí Thức – Thư ký
  5. Ông: Vicente Phạm Văn Lượng

Được biết, ban điều hành khu III được cha sở và quý vị HĐMV khen ngợi về  hoạt động hăng hái trong các công việc hoạt động bác ái, và các sinh hoạt mục vụ trong giáo khu. 

                                                       

Tin & Ảnh : Văn Chung​