Giáo xứ Chầu lượt Thánh Thể thay Giáo Phận Sài Gòn

Giáo xứ Chầu lượt Thánh Thể thay Giáo Phận Sài Gòn

Tin Giáo Xứ - Jun 05/06/2017

Hàng năm vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo xứ Phú Hòa đã hân hoan và vinh dự Chầu lượt Thánh Thể thay Giáo phận Sài Gòn. Trong thời gian này cộng đoàn giáo xứ có nhiều thời gian để đến chiêm ngắm và ca tụng Thánh Thể Chúa Giêsu, Ngài đã quá yêu thế gian và đã hiến mạng sống Ngài cho nhân loại.

Trong tâm tình cảm tạ và chiêm ngắm Thánh thể, Cha sở và cùng toàn thể giáo xứ đã luân phiên chầu Thánh Thể từ 08:30 đến 16:30 ngày 4-6-2017 tại thánh đường Phú Hòa.

 

Ý NGHĨA VIỆC CHẦU LƯỢT

Việc Chầu Thánh Thể mà chúng ta quen gọi là Chầu Lượt là một hình thức đặt Thánh Thể để cho người tín hữu thay nhau chầu liên tiếp trong nhiều giờ.  Tại các giáo phận, Chầu lượt là chầu Mình Thánh Chúa lần lượt theo phiên thứ từ xứ này qua xứ khác trọn 52 ngày Chúa Nhật trong năm. Việc chầu này đã có một lịch sử lâu dài, Người ta có thể quả quyết việc này đã phát xuất từ Milanô, một thành phố ở Bắc Nước Italia (Ý) vào năm 1534 do một Linh mục dòng Phanxicô tên là Cha Giuse Piantanida da Fermo,.  Trong thời gian đó, thành Milanô phải trải qua những cuộc chiến tranh tàn tệ, Cha Giuse đã yêu cầu các công dân của thành hãy ngước mắt lên trời để tìm sự giải cứu.  Ngài đã tổ chức việc Chầu Thánh Thể liên tiếp 40 giờ liền, Sở dĩ 40 giờ có ý tưởng nhớ Chúa nằm trong mồ hay chết khoảng 40 giờ (từ 3:00 giờ chiều Thứ Sáu, tới 6:00 giờ sang Chúa Nhật) trước khi phục sinh. Đến khoảng năm 1548 – 1550, Thánh Philiphê Nêri và Inhaxiô Loyola đã phổ biến việc chầu này tại giáo đô Rôma và Đức Thánh Cha Clementê VIII, qua Tông Chiếu “Graves et diuturnae” ban hành ngày 25 tháng 11 năm 1592, đã phê chuẩn việc thánh thiện này bằng cách ban ân xá, đại xá cho những ai xưng tội, rước Lễ và viếng những nhà thờ đang có cuộc Chầu Lượt. 

     Năm 1900, dưới thời Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI, Thánh Bộ Lễ Nghi đã ban bố Sắc lệnh chấp thuận hình thức chầu lượt này. Nội dung chính của Sắc lệnh này dạy phải long trọng đặt Mình Thánh Chúa ra bên ngoài để giáo dân kính viếng trong 40 giờ liên tiếp. Việc thực hành ấy (Chầu Lượt Bốn Mươi Giờ) còn tồn tại cho tới ngày nay trong khắp Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đề cập tới việc Chầu lượt này trong Tông Thư Dominicae Cenae: “Việc thờ chầu Chúa Kitô trong Bí Tích Tình Yêu này phải được biểu lộ qua nhiều hình thức: Cầu nguyện tư trước Thánh Thể, làm Giờ Thánh, những cuộc tôn thờ định kỳ – ngắn, dài, hàng năm (Bốn Mươi Giờ) – Phép lành Thánh Thể, Rước Thánh Thể, Đại Hội Thánh Thể.”

MVTTGX