Giáo xứ Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Giáo xứ Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Tin Giáo Xứ - Jun 06/06/2022

 

Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.  ngày 05.06.2022, cộng đoàn giáo giáo xứ  vui mừng quy tụ về ngôi thánh đường thân thương trong ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận.

 

Thời tiết đang chuyển mùa hè, nhất là đang vào cao điểm của mùa nóng nhất trong năm, nhưng không ngăn được đoàn chiên đến chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, những phút lắng đọng sâu lắng bên Thánh Thể cộng đoàn cảm nghiệm sâu sắc hơn mầu nhiệm hiệp thông với Chúa.

 

Sau thánh lễ thiếu nhi, Cha Vinh Sơn khai mạc ngày Chầu. và  bắt đầu Chầu từ lúc 08g30 đến 15g00, các Giáo họ cùng các ban ngành đoàn thể thay phiên đến chiêm ngắm, ca ngợi và tôn vinh Thánh Thể Chúa cách trang nghiêm và sốt sắng.

Phiên Chầu lượt kết thúc vào lúc 15g00 sau khi Cha Vinh Sơn dâng lời cầu nguyện và ban phép lành Thánh Thể.