Giáo xứ Phú Hòa thương nhớ cha cố Giuse Đinh Quang Thịnh

Giáo xứ Phú Hòa thương nhớ cha cố Giuse Đinh Quang Thịnh

Cáo Phó - Jun 12/06/2017

Vào lúc 8h30 Thứ Hai ngày 12/6/2017, đoàn đại diện giáo xứ Phú Hòa do ông Batt Lê Sơn Hà chủ tịch HĐMV Gx dẫn đầu cùng quý vị ban chấp hành các đoàn thể đã đến giáo xứ Mai Khôi, 48/39 Bến Hàm Tử, Quận 5 kính viếng linh mục Giuse Đinh Quang Thịnh vừa trở về Nhà Cha lúc 06g21 sáng Thứ Bảy 10/6/2017.

Sau đó đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế do cha Gioan Bt Phạm Văn Hợp hạt trưởng hạt Thủ Thiêm, chánh xứ Tân Lập làm chủ tế và cha Giuse Vũ Hữu Phước phó xứ Phú Thọ Hòa cùng đồng tế hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Giuse.

Linh mục Giuse Đinh Quang Thịnh trước đây đã có thời gian đến đặc trách giáo xứ Phú Hòa từ năm 1993 -1996, và khi được sai đi cha cũng đã để lại giáo xứ này nhiều tình thương yêu, kính trọng.

Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 8g30 sáng Thứ Tư 14/06/2017 tại nhà thờ Chợ Quán, sau đó sẽ an táng tại giáo xứ Bùi Chu, Hố Nai.

Quý vị xem thêm xin nhấn vào đây

Văn Chung