Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Gx Phú Hòa: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục
Gx Phú Hòa: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục

Gx Phú Hòa: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Giáo Xứ Phú Hòa, đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Trần Anh Tú, được cử hành hết sức trang trọng.

SAIGÒN – Vào lúc 17g00 Chúa Nhật, ngày 11.07.2010, tại thánh đường Giáo Xứ Phú Hòa, đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Trần Anh Tú, được cử hành hết sức trang trọng. Cùng đồng tế với vị tân Linh mục, có cha chánh xứ Phú Hòa và cũng là nghĩa phụ của Cha Phêrô.

Thánh lễ hôm nay có rất đông cộng đoàn dân Chúa tham dư, ngoài ra còn có ban đại diện HĐMV Giáo Xứ Lạc Quang cùng hiệp ý. Trước thánh lễ, Cha Antôn nghĩa phụ đã giới thiệu với cộng đoàn giáo xứ đôi nét về Cha Phêrô. Và nhân đây Cha Phêrô cũng cám ơn đến qúi Cha cùng đồng tế, và gửi lời chào mừng đến tất cả mọi người đã đến hiệp thông, và dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô nhấm mạnh về lòng yêu thương, chỉ có yêu thương thì mới dám hy sinh tất cả cho người mình yêu. Như Thiên Chúa đã yêu thương nhân lọai đến nỗỉ, đã ban con một xuống thế làm người để cứu chuộc nhân lọai. Và khi Chúa Giêsu về trời, Ngài vẫn thương nhân lọai, và ban ơn Thiên Triệu thông qua Chúa Thánh Thần, để kêu gọi tất cả mọi người quay về với Chúa, đặc biệt là các Quí Tu Sĩ, ngoài tu hành còn phải dẫn thân rao giảng tin mừng. Và Cha Phêrô cũng xin mọi người cầu nguyện hơn nữa, để công tác mục tử ngày càng phát triển hơn. Mà Chúa Giêsu đã trao ban, cách riêng cho Cha Phêrô.

Qua Thánh lễ hôm nay, chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Vì “ Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít” để Thiên Chúa ban cho Giáo Hội được nhiều ơn Thiên Triệu. Ngoài cầu nguyện ra, chúng ta cũng phải tích cực tham gia hoạt động của Giáo Hội và Giáo Xứ.