Hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố GIUSE ĐẶNG CHÍ LINH

Hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố GIUSE ĐẶNG CHÍ LINH

Cáo Phó - Aug 23/08/2014

rong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Gia đình chúng con xin kính báo: Ông Cố GIUSE ĐẶNG CHÍ LINH

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn

và Phục Sinh, Gia đình chúng con xin kính báo:

Ông Cố GIUSE ĐẶNG CHÍ LINH

Sinh năm 1930

tại Giáo Xứ Đồng Bào – Kẻ Bèo – Hà Nam

Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 3g15

sáng thứ Hai, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Hưởng thọ 84 tuổi.

Nghi thức nhập quan lúc 15g00, thứ Hai, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Tại tư gia số 643/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh.

DI QUAN VÀ QUÀN

 tại Hội Trường Giáo Xứ Thanh Đa, lúc 15g00, Thứ Ba, ngày 25 tháng 03 năm 2014

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành vào lúc 8g30 – Thứ Năm, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thanh Đa

Số 801/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh.

Linh cữu sẽ được hỏa táng tại Phúc An Viên, Quận 09.

Hài cốt sau đó được đặt tại Nhà Hài Cốt Giáo Xứ Thanh Đa.

Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị

đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Giuse sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ.

 

 

Xin Quý Cha mang lễ phục tím

ĐT: 0169. 7383. 214

Kính báo

Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh,

Trung Tâm Mục Vụ TGP. Tp.HCM

Cùng toàn thể tang quyến