Hình ảnh thánh lễ Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ

Hình ảnh thánh lễ Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Mừng kính Các Thánh Nam Nữ

Sáng thứ năm lúc 05:00 ngày 1-11-2012, giáo xứ Phú Hòa hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ mừng kính các Thánh Nam Nữ.

MVTTGX