Hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh 2013

Hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh 2013

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

WGXPH — Vào lúc 18g00 ngày 24/12/2013, tại thánh đường diễn ra Hoạt cảnh Giáng Sinh, nơi tái hiện lại những biến cố trong lịch sử để qua đó mọi người có thể nhớ lại và suy gẫm như câu chuyện: Lòng tin của ông Apraham, câu chuyện Thiên Thần báo mộng cho Thánh Giuse…

WGXPH — Vào lúc 18g00 ngày 24/12/2013, tại thánh đường diễn ra Hoạt cảnh Giáng Sinh, nơi tái hiện lại những biến cố trong lịch sử để qua đó mọi người có thể nhớ lại và suy gẫm như câu chuyện: Lòng tin của ông Apraham, câu chuyện Thiên Thần báo mộng cho Thánh Giuse…

Quý vị click lên hình để xem thêm hay nhấm vào đây

Ành: Martin Đức