Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Họp Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 19g00 thứ hai ngày 02/12/2013 tại hội trường giáo xứ, Ban HĐMV họp triển khai công việc để mừng đại lễ Giáng sinh.

Vào lúc 19g00 thứ hai ngày 02/12/2013 tại hội trường giáo xứ, Cha sở cùng Ban HĐMV họp triển khai công việc chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh.

Sau khi khai mạc thì ông chủ Tịch triển khai nội dung chuẩn bi cho đại lễ Giáng sinh và lễ tân niên 2014, để các khu giáo cũng như các ban ngành cùng đóng góp ý kiến, và chọn phương án tốt nhất.

Nội dung:

– Làm hang đá Belem và trang trí cây thông tại nhà thờ.

– Ban điều hành vận động giáo dân cùng làm hang đá Belem trong khu giáo.

– Làm đường đèn tại  một  số địa điểm đã chọn tại khu giáo Phêrô và khu giáo Giuse.

Cha sở thông báo các nội dung đến các ban ngành

Ông chủ Tịch mời các ban ngành đóng góp ý kiến.

Đại diện các ban ngành tham dự buổi họp

Tham gia đóng góp ý kiến của các ban điều hành khu giáo, hội đoàn.

Sau khi các đại diện đóng góp ý kiến ý, Cha sở công bố nội dung và phương án tốt nhất để triển khai công việc mừng đại lễ Giáng sinh 2013 và năm mới 2014.

 

Ảnh: Gioankim Hải