Huynh Đoàn Đaminh mừng bổn mạng

Huynh Đoàn Đaminh mừng bổn mạng

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17:30 thứ năm ngày 12-12-2013, giáo xứ Phú Hòa mừng kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa, bổn mạng Huynh Đoàn Đaminh.

Vào lúc 17:30 thứ năm ngày 12-12-2013, giáo xứ Phú Hòa mừng kính Thánh Simon Phan Đắc Hòa, bổn mạng Huynh Đoàn Đaminh.

Xin"click" lên hình để xem các hình trong album này

Ảnh: Phanxico Xavie Thọ