Làm sao tính ngày tháng của lễ Phục Sinh?

Làm sao tính ngày tháng của lễ Phục Sinh?

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Trong niên lịch Giáo Hội thì một số lễ luôn luôn được mừng vào Chúa nhật (lễ Phục Sinh, Lễ Hiện Xuống), một số lễ được dời vào Chúa nhật (lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên – tùy theo vùng), một số lễ luôn được mừng vào đúng ngày (lễ Giáng Sinh: 25/12).

Ở Hoa Kỳ, nhiều ngày lễ nghỉ được dời vào ngày thứ Hai để dân chúng được cơ hội nghỉ “long weekend,” nghĩa là nghỉ liên tục ba ngày thứ Bảy, Chúa nhật và thứ Hai cho tiện việc. Chỉ có một số ít lễ vẫn được giữ đúng ngày chứ không thay đổi, thí dụ như Tết Dương Lịch (1/1), Ngày Độc Lập (4/7), Lễ Giáng Sinh (25/12).

Trong niên lịch Giáo Hội thì một số lễ luôn luôn được mừng vào Chúa nhật (lễ Phục Sinh, Lễ Hiện Xuống), một số lễ được dời vào Chúa nhật (lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên – tùy theo vùng), một số lễ luôn được mừng vào đúng ngày (lễ Giáng Sinh: 25/12).

Riêng lễ Phục Sinh, một đại lễ của mọi Kitô hữu, thì tuy luôn luôn được cử hành vào Chúa nhật, nhưng xét về ngày tháng thì không cố định, mỗi năm mỗi khác. Mà sự thay đổi về ngày tháng như vậy lại chi phối ngày tháng của lễ Tro, các Chúa nhật mùa Chay, lễ Hiện Xuống, v.v. Lễ Phục Sinh năm 2006 rơi vào ngày 16/4, nhưng sang năm 2007 lại là ngày 8/4, đến năm 2008 lại là ngày 23/3, đến là phiền toái! Tại sao lại có chuyện phức tạp như vậy?

Số là ngày lễ Phục Sinh được tính toán dựa trên sự vận chuyển của mặt trăng, và đã có một thời dựa vào cách tính ngày lễ Vượt Qua của Do Thái Giáo. Quy định của Giáo Hội về ngày lễ Phục Sinh được tóm gọn lại như sau: Lễ Phục Sinh rơi vào Chúa nhật thứ nhất sau khi trăng tròn vào dịp tiết xuân phân, khi mà ngày và đêm dài bằng nhau. Theo đó thì lễ Phục Sinh có thể là bất cứ ngày nào kể từ 22/3 (sớm nhất) đến 25/4 (trễ nhất) tùy theo năm.

Nhưng lại có một phức tạp nữa là Chính Thống Giáo vẫn theo lịch Julian, chứ không theo lịch Gregorian (được áp dụng gần như phổ quát hiện nay), cho nên lễ Phục Sinh của họ lại không trùng với lễ Phục Sinh của Công Giáo và Tin Lành! Thí dụ như Chính Thống Giáo năm nay mừng lễ Phục Sinh vào ngày 23/4 thay vì 16/4. Thỉnh thoảng lễ Phục Sinh được toàn thể Kitô hữu mừng cùng một ngày, ví dụ như vào năm 2007 lễ Phục Sinh cho cả Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo sẽ là vào ngày 8/4.

Trước đây không biết những cơ quan nào chịu trách nhiệm tính toán ngày lễ Phục Sinh. Bây giờ thì việc này đã trở nên rất đơn giản và nhanh chóng nhờ một số websites. Muốn biết ngày tháng của lễ Phục Sinh trong những năm tới, bạn chỉ cần đánh con số như 2007, 2008, và các websites này sẽ cho biết ngay lập tức ngày tháng của lễ Phục Sinh của năm ấy. Các websites cũng cho phép chúng ta tính ngày lễ Phục Sinh của những năm trong quá khứ. Một website cho tính ngày lễ Phục Sinh từ năm 326 cho đến … vô tận!

Sau đây là 3 websites giúp bạn tính ngày lễ Phục Sinh và những ngày lễ khác:

www.smart.net/~mmontes/ec-cal.html (đầy đủ nhất, tính ngày tháng của lễ Phục Sinh và những lễ quan trọng khác trong lịch phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo)(từ năm 326 đến … vô tận).
users.chariot.net.au/~gmarts/eastcalc.htm (lễ Phục Sinh là chính)(từ năm 326 đến năm 4099).
www.holidays.net/easter/eadates.htm (chú trọng đến lễ Phục Sinh)(từ năm 1583 đến năm 2199).

LM Bùi Tiếng
Vietcatholic