Làm việc thiện theo lời Chúa

Làm việc thiện theo lời Chúa

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Lời nói đầu tiên xin cảm ơn Chúa đã cho Hội Thánh chúng ta có được Ban Phụ Nữ.

Với tinh thần hiệp một, chị em phụ nữ Hội Thánh Bankstown có tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa một cách vui vẻ, từ việc lớn đến việc nhỏ. Chị em rất sẳn sàng với những điều đẹp lòng Chúa, ngoài việc thường làm như thông công, tiệc trà  ẩm thực hàng tuần, chị em còn học hỏi nhau cách nấu ăn, đóng góp với nhau làm việc thiện.

Vừa qua có một chị em bên quê nhà Việt Nam, cùng là phụ nữ với nhau nhưng cô ấy có một mảnh đời thật bất hạnh, không hôn nhân, một mình vượt cạn trong sự khó khăn, nghèo túng. Bất hạnh đến với cô do tai nạn giao thông, xem như cuộc đời cô không còn ngày mai nữa. Một đứa bé, con của cô, chưa biết gì đã bập bẹ nói với mẹ ráng sống, lớn lên con ráng học giỏi, có việc làm để có tiền nuôi mẹ. Câu nói thốt ra từ cái tuổi hồn nhiên nhưng có tấm lòng ấy làm chạnh lòng các chị em nên Ban Phụ nữ Hội Thánh Bankstown đã đóng góp làm được một việc mà những bài học Kinh Thánh hàng tuần và tối thứ sáu.  

Chúa đã dạy trong chín trái Thánh Linh, đó là hai chữ NHÂN TỪ. Xin Chúa chúc phước lại cho chị em, và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc thiện theo lời Chúa dạy.

Trưởng Ban Phụ nữ HT Bankstown

Bà Trần Văn Trí

Sydney, 10/11/2011