Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Lễ Mừng kính Thánh MONICA bổn mạng BMCG
Lễ Mừng kính Thánh MONICA bổn mạng BMCG

Lễ Mừng kính Thánh MONICA bổn mạng BMCG

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Mar 24/03/2014

Khời đầu là cuộc rước kiệu Thánh nữ MONICA quanh khuôn viên giáo xứ, do các Bà Mẹ đảm trách. Đi đầu là Thánh Giá nến cao và tiếp sau là cộng đoàn cùng các Bà Mẹ công giáo cuối là Cha chủ tế và kiệu Thánh.

Vào lúc 17:00, ngày 27.8.2012, giáo xứ Phú Hòa đã long trọng Mừng lễ kính Thánh Nữ MONICA, hôm nay cũng là bổn mạng  các Bà Mẹ công giáo trong xứ. Khời đầu là cuộc rước kiệu Thánh nữ MONICA quanh khuôn viên giáo xứ, do các Bà Mẹ đảm trách. Đi đầu là Thánh Giá nến cao và tiếp sau  là cộng đoàn cùng các Bà Mẹ công giáo cuối là Cha chủ tế và kiệu Thánh.

 

Sau khi kiệu Thánh MONICA tiến vào cung thánh, Cha chánh xứ có đôi lời với cộng đoàn và chúc mừng các Bà Mẹ công giáo.

Trong phần chia sẻ, Cha sở giới thiệu đôi nét về Thánh Nữ MONICA: Thánh Nữ  có đời sống thánh thiện và luôn cầu nguyện, và biết chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong đời sống gia đình, làm vợ và làm Mẹ. Cha sở  nhắc nhở cộng đoàn nhất là các Bà Mẹ trong xứ luôn học hỏi tấm gương của Thánh Nữ.

Hôm nay hội các Bà Mẹ có thêm 18 thành viên mới, qua nghi thức tuyên hứa trước công đoàn.

Kết thúc thánh lễ Cha sở chụp hình lưu niện với các hội viên và ban điều hành mới.