Ca đoàn Hiền Mẫu mừng bổn mạng

Ca đoàn Hiền Mẫu mừng bổn mạng

Ban Hát Các Bà Mẹ - Jul 28/07/2022


Nhân dịp lễ nhớ Thánh Gioakim & Anna là bổn mạng ca đoànt hiền mẫu Công giáo, vào lúc 17g30 ngày 26-07-2022 tại nhà thờ Phú Hòa Cha sở Vinh -Sơn cùng cộng đoàn giáo xứ đã hiệp ý cùng các chị em ca viên dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời chúc mừng bổn mạng và cầu xin cho các chị luôn được dồi dào sức khỏe để tiếp tục phục vụ Thánh lễ qua lời ca tiếng hát.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh nhân tuôn đổ muôn ơn lành, bình an trên các ca viên cùng gia đình .


Văn Chung