Lễ nhớ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria

Lễ nhớ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria

Tin Giáo Xứ - Jul 28/07/2019

Bổn mạng ban hát Các Bà Mẹ GX Phú Hoà

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Thứ Hai ngày 26.7.2019 tại nhà thờ Phú Hòa, Cha sở Antôn đã cử hành lễ nhớ hai thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria, cũng là dịp ban hát Các Bà Mẹ Gx mừng lễ bổn mạng.

Trong tình hiệp thông, Cha sở cùng cộng đoàn giáo xứ cùng chúc mừng, hiệp ý cầu nguyện cho toàn thể thành viên ban hát cùng gia đình được Thiên Chúa ban ơn lành bình an, luôn nhiệt thành phục vụ giáo xứ. Đồng thời cũng cầu nguyện, chúc mừng những quý vị trong Hội đồng mục vụ nhân dịp mừng Bổn mạng là thánh Gioakim.

Gia đình là nền tảng của xã hội, là Hội Thánh thu hẹp. Cây tốt sẽ sinh trái tốt. Xem quả thì biết cây. Nhắc nhở cho chúng ta biết về trách nhiệm là phải thiết lập gia phong cho các thế hệ tương lai: Họ phải làm sống lại các truyền thống và trao truyền cho con cháu. Lễ nhớ hai thánh Gioakim và Anna hôm nay Cha Antôn nhắc nhở cho các bậc làm cha mẹ hãy sống đời sống gương mẫu, thánh hoá gia đình. Thánh Gioakim và Anna là song thân của Đức Maria và là ông bà ngoại của Đức Giêsu. Thánh Gioakim tượng trưng cho người gia trưởng mẫu mực đạo đức, thánh thiện. Còn bà thánh Anna được tôn sùng như mẫu gương của các bà mẹ.

Lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, chúng ta mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Thiên Chúa một lễ vật cao trọng, đó chính là Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Văn Chung