Legio Mariæ: Thánh lễ tạ ơn

Legio Mariæ: Thánh lễ tạ ơn

Tin Giáo Xứ - Sep 10/09/2016

Vào lúc 17g30 ngày 08/09/2015, tại nhà thờ Phú Hòa, Legio Mariae giáo xứ hân hoan mừng Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria,  Thánh lễ do cha sở Antôn đồng thời cũng là linh hướng chủ sự, tham dự có đông đảo hội viên Legio và các thành phần dân Chúa.

 

Xin mời quý vị nghe thánh lễ mừng sinh nhật Đức Maria

Ban biên tập đang tiếp tập cập nhật