Lịch Phụng Vụ Tháng 06. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 06. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người thất nghiệp. Xin cho những người thất nghiệp có được sự nâng đỡ và tìm được việc làm mà họ cần để có thể sống xứng với nhân phẩm.

Ý truyền giáo: Cầu cho lòng tin ở châu Âu: Xin cho châu Âu tìm lại được nguồn cội Kitô-giáo của mình nhờ chứng từ đức tin của người tín hữu.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1/6

04/05

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20.

(Không cử hành lễ Thánh Giustinô, tử đạo).  

2

05

Tr

Thứ Hai. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần III.

Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.

3

06

Đ

Thứ Ba. Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a.

4

07

Tr

Thứ Tư.

Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.

5

08

Đ

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

6

09

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr).

Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19.

7

10

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ;

Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

8

11

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23.

Đọc hay hát Ca tiếp liên.

Giáo xứ Chầu Thánh Thể thay địa phận (lịch Chầu sẽ thông báo sau)

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

 

9

12

X

Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II. Thánh Ephraem, phó tê, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1V 17,1-6 ; Mt 5,1-12.

10

13

X

Thứ Ba.

1V 17,7-16 ; Mt 5,13-16.

11

14

X

Thứ Tư. Thánh Banaba, Tông Đồ. Lễ nhớ.

Cv 11,21b-26;13,1-3 ; Mt 10,7-13.

(hay bài đọc Mùa Thường Niên: 1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19).

12

15

X

Thứ Năm.

1V 18,41-46 ; Mt 5,20-26.

Kỷ niệm ngày cung hiến Thánh Đường giáo Xứ Phú Hòa

13

16

Tr

Thứ Sáu. Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32.

Mừng Kính Thánh Antôn Pađua Bổn Mạng Cha chánh xứ.

14

17

X

Thứ Bảy.

1V 19,19-21 ; Mt 5,33-37.

15

18

Tr

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Xh 34,4b-6.8-9 ; 2Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18.  

16

19

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III.

1V 21,1-16 ; Mt 5,38-42.

17

20

X

Thứ Ba.

1V 21,17-29 ; Mt 5,43-48.

18

21

X

Thứ Tư.

2V 2,1.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18.

19

22

X

Thứ Năm. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).

Hc 48,1-15 [Hl 48,1-14] ; Mt 6,7-15.

20

23

X

Thứ Sáu.

2V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23.

21

24

Tr

Thứ Bảy. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

2Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34.

22

25

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58.

Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tuỳ ý. (Không cử hành lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo). 

3

26

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV.  

2V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr).

Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

24

27

Tr

Thứ Ba. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.

Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Gioan

25

28

X

Thứ Tư.

2V 22,8-13; 23,1-3 ; Mt 7,15-20.

26

29

X

Thứ Năm.

2V 24,8-17 ; Mt 7,21-29.

27

01/06

Tr

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

Đnl 7,6-11 ; 1Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30.

(Không cử hành lễ Thánh Syrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).

28

02

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo).

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19.

29

03

Đ

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19.

Mừng Kính Thánh Phêrô Bổn Mạng Giáo Khu I

30

04

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I.

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

Am 2,6-10.13-16 ; Mt 8,18-22.