Lịch Phụng Vụ Tháng 12. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 12. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi" (AC 39)

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các trẻ em, nạn nhân của việc bỏ rơi và mọi hình thức bạo lực. Xin cho các trẻ em, nạn nhân của việc bỏ rơi và của mọi hình thức bạo lực tìm được tình yêu và sự bảo vệ mà các em cần.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô-hữu: Xin cho các Kitô-hữu, được ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể soi sáng, biết chuẩn bị cho nhân loại đón Chúa Cứu Thế ngự đến.

NĂM PHỤNG VỤ 2013 – 2014. NĂM A

1/12

29/10

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I.

Bài đọc Chúa nhật: NĂM A. Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44.

2

30

Tm

Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

3

01/11

Tr

Thứ Ba. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC.
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c).
1Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.

Bổn mạng Khu Giáo VI

4

02

Tm

Thứ Tư. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 25,6-10a , Mt 15,29-37.

5

03

Tm

Thứ Năm đầu tháng.
Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27.

6

04

Tm

Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Nicôla, giám mục (Tr).
Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31

Lưu ý: Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v…. (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Khoá họp tháng 04/1991).

Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

7

05

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Is 30,18-21.23-26 ; Mt 9,35-10,1.6-8.

8

06

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II.
Is 11,1-10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12.

9

07

Tr

Thứ Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Điđacô và trong Giáo phận Sài Gòn cũng không cử hành lễ kỷ niệm Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn).

Bổn mạng Khu Giáo IV

10

08

Tm

Thứ Ba. Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14.

11

09

Tm

Thứ Tư. Thánh Đamasô I giáo hoàng (Tr).
Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.

12

10

Tm

Thứ Năm. Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.

13

11

Đ

Thứ Sáu. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.
Ngày giỗ của Đức Cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thục.

14

12

Tr

Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Lễ nhớ.

Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13.

15

13

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Guađalupe).

16

14

Tm

Thứ Hai. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27.

17

15

Tm

Thứ Ba. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.

18

16

Tm

Thứ Tư. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.

19

17

Tm

Thứ Năm. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.

20

18

Tm

Thứ Sáu. Is 7,10-14 ; Lc 1,26-38.

21

19

Tm

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45.

22

20

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. 
Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24.

23

21

Tm

Thứ Hai. Thánh Gioan Kêty, linh mục.
Ml 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.

24

22

Tm

Thứ Ba. Sáng: 2Sm 7,1-5a.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79.

24

22

Tr

MÙA GIÁNG SINH

"Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh" (AC 32).

Thứ Ba. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.

Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: "Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người" thì bái gối (IM 137).

25

23

Tr

Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,16 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26

24

Đ

Thứ Năm. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 
THÁNH TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
Cv 6,8-10;7,54-60 ; Mt 10,17-22.

27

25

Tr

Thứ Sáu. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8.

28

26

Đ

Thứ Bảy. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1Ga 1,5-2,2 ; Mt 2,13-18.

29

27

Tr

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.

Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14] ; Cl 3,12-21 ; Mt 2,13-15.19-23. (Không cử hành lễ Thánh Tôma Béckét, giám mục. tử đạo).

30

28

Tr

Thứ Hai. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40.

31

29

Tr

Thứ Ba. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Thánh Sylvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18.