Lịch sử Tượng Chúa Kitô Vua Vũng Tàu Việt Nam (tập 1)

Lịch sử Tượng Chúa Kitô Vua Vũng Tàu Việt Nam (tập 1)

Thời Sự - Oct 14/10/2017

Tượng Chúa Kitô Vua (hoặc Tượng Đức Chúa dang tay, Tượng Chúa Kitô trên đỉnh Núi Tao Phùng) là một bức tượng Chúa Giêsu được đặt trên đỉnh Núi Nhỏ của thành phố Vũng Tàu (được xây từ năm 1974). Tượng đã được xác lập là "Tượng Chúa Giêsu lớn nhất khu vực