Lời chúc Xuân

Lời chúc Xuân

Mùa Xuân - Mar 24/03/2014

Giáp Ngọ về với kiếp nhân sinh. Nguyện dâng lời chúc tạ ân tình

Giáp Ngọ về với kiếp nhân sinh.
Nguyện dâng lời chúc tạ ân tình.
Cầu cho gia tộc cùng thân hữu.
An khang Thịnh vượng Hạnh phúc vinh.

Sức khỏe dồi dào Phước Lộc Thọ.
Chúc cho Quê Mẹ Thấy bình minh.
"Mã đề Dương cước anh hùng tận".
"Thân Dậu niên lai kiến thái bình".

 

 
 

Vi Vu