Thánh Lễ Giao Thừa

Thánh Lễ Giao Thừa

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 22:00 ngày 30/01/2014 giáo xứ tổ chức nghi thức đón giao thừa và thánh lễ tạ ơn kết thúc năm cũ.

Một số hình ảnh thánh lễ giao thừa tại giáo xứ Phú Hòa.

Hình: Peter Thucdo