LỜI NÓI CUỐI CÙNG CỦA 25 VỊ THÁNH CÔNG GIÁO

LỜI NÓI CUỐI CÙNG CỦA 25 VỊ THÁNH CÔNG GIÁO

Các Thánh Tử Đạo - Aug 24/08/2017

Cái chết quý giá của các Thánh thật là đáng quý trong mắt Chúa. Sau đây là những lời nói cuối cùng của 25 vị Thánh trước khi họ lên Thiên Đàng.

1. Thánh Joan of Arc
"Lạy Chúa Giêsu, Giêsu, Giêsu!”

2. Thánh Thomas More
"Tôi chết như là một tôi tớ tốt lành của vua nhưng trước hết là tôi tớ tốt lành của Chúa .”

3. Chân Phước Miguel Agustín Pro
" Chúa Giêsu Kitô muôn năm!”

4. Thánh GH John Paul II
"Xin cho con về nhà của Cha .”

5. Thánh Thérèse of Lisieux
"Tôi đã đến lúc không thể chịu đau khổ thêm nữa, bởi vì mọi sự đau khổ đều ngọt ngào đối với tôi. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa .”

6. Padre Pio (Saint Pio of Pietrelcina)
"Giêsu, Maria .”

7. Thánh Thomas Becket
"Vì Danh Thánh Chúa Giêsu và để bảo vệ Giáo Hội, tôi sẵn sang chịu chết .”

8. Thánh Stephen
“Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con. Lạy Chúa xin đừng chấp tội họ .”

9. Thánh Bernadette
"Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cho con!”

10. Thánh Charles Borromeo
"Lạy Chúa, giờ đây xin cho tôi tớ Chúa ra đi trong bình an .”

11. Thánh Teresa of Ávila
"Lạy Chúa, giờ đây con phải đi. Xin cho Thánh Ý Chúa được thực hiện. Lạy Chúa là Chúa và là Tình Quân của con, đây là giờ mà con mong đợi đã từ lâu. Đây là giờ mà chúng ta gặp gỡ nhau .”

12. Thánh GH Gregory VII
“Tôi yêu mến sự công chính và ghét sự bất công, vì thế mà tôi chết trong lưu đầy .”

13. Thánh John Don Bosco
"Hãy yêu mến nhau như anh em. Hãy làm điều thiện cho tất cả mọi người và không làm điều ác …Hãy nói với các con trai của tôi rằng tôi chờ đợi tất cả bọn họ trên Thiên Đàng ."

14. Thánh Mother Teresa of Calcutta
"Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa .”

15. Thánh Anthony thành Padua
"Tôi thấy Thiên Chúa của tôi .”

16. Thánh Catherine thành Siena
"Lạy Chúa yêu mến, Chúa gọi con và con đến, không phải qua những việc phục vụ của con mà là qua Lòng Chúa Thương Xót và quyền năng của Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Ôi máu, máu! Lạy Cha, con dâng linh hồn con trong tay Cha .”

17. Thánh Monica
"Hãy đế xác mẹ ở bất cứ nơi nào và đừng chú ý đến nó. Một điều mà Mẹ xin con là con hãy nhớ đến mẹ nơi bàn thánh của Chúa ở bất cứ nơi nào con đến .”

18. Thánh Augustine Hippo
"Xin cho Thánh Ý Chúa được thể hiện. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!”

19. Thánh Anthony Cả
"Và bây giờ xin Chúa cứu các con bởi vì Anthony ra đi và không còn ở với các con nữa ."

20. Thánh Dominic Savio
"Tôi đang nhìn thấy những điều tuyệt vời nhất!”

21. Thánh Giáo Hoàng Pius X
"Tôi được sinh ra trong khó nghèo, tôi sống trong khó nghèo, và tôi muốn được chết trong khó nghèo .” (Chúc thư cuối cùng của ngài.)

22. Thánh Maria Goretti
"Tôi tha thứ cho anh Alessandro Serenelli [kẻ sát nhân) … và tôi muốn and ấy ở trên Thiên Đàng với tôi luôn mãi .”

23. Thánh Boniface
"Hỡi các con của ta, hãy ngừng chiến đấu, ngừng chiến tranh, bởi vì Lời Chúa dạy rằng chúng ta không trả thù bằng cách đòi lại một mắt cho một mắt nhưng là hãy làm tốt cho những kẻ ác. Đây là một ngày ta đã đợi chờ từ lâu, ngày cuối của ta đã đến; hãy can đảm trong Thiên Chúa .”

24. Thánh Maximillian Kolbe
“Kính Mừng Maria!”

25. Thánh Lawrence
“Hãy lật ta sang phía khác. Phía này đã xong rồi!” (Khi bị thiêu cháy.)