Luyện Ngục

Luyện Ngục

Tháng Các Đẳng Linh Hồn - Mar 24/03/2014

Mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy

Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ:

 

 

*"Các người hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại trao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi nơi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng". (Mt 5,25-26)

*Chúa phán với bà thánh Gêtrudê rằng:"Mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy".

*Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina rằng:"Hãy dâng lên Cha các linh hồn luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha".(Nhật ký Lòng Thương xót Chúa, Tuần 9 trước lễ Chúa Tình thương, ngày thứ 8).

* Chúa Giêsu phán cùng Sơ Consolata Betrone: (ngày 8-10-35)

"Con nên nhớ rằng một Tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi đời đời của một linh hồn. Vì vậy, con nên tiếc mỗi lần đã bỏ mất Tác động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn".(bao gồm -Các linh hồn trong Luyện ngục, -các linh hồn trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian),-các linh hồn vô tội, -các linh hồn tội lỗi, -các linh hồn đang hấp hối, -các linh hồn vô thần (Jesus Appeals to The World)

*Đức Mẹ phán với Thánh nữ Brigitta: "Mẹ là Mẹ các linh hồn Luyện ngục, Mẹ hằng giúp đỡ, giảm bớt những hình khổ cho chúng".

Điều này rất thích hợp, vì mẹ trần gian khi thấy con mình rơi vào đống lửa sẽ cứu ra ngay lập tức, Đức Mẹ là Mẹ nhân từ bội phần lẽ nào thấy con mình rơi vào lửa Luyện ngục cực khốn khổ, sao lại không cứu giúp. Mẹ thúc giục những con cái còn sống dâng lời cầu nguyện và những việc lành cầu cho các linh hồn, hoặc Đức Mẹ xin Chúa cho các linh hồn Luyện ngục về thế gian xin người sống cứu giúp".

*Đức Mẹ hứa với Thánh Alanô, ban 15 ơn cho những ai thành tâm sốt sắng đọc kinh Mân côi, có ơn thứ 9 Đức Mẹ hứa rõ rệt rằng: "  Mẹ sẽ mau mắn cứu vớt các linh hồn siêng năng lần hạt Mân côi ra khỏi Luyện ngục".

Lời Các Thánh Giáo phụ:

*Thánh Clêmentê thành Alexandria năm 205 dạy rằng:"Những người hối cải trên giường chết mà không có giờ làm việc đền tội, thì họ sẽ được lửa thanh luyện trong đời sống mai sau".

*Thánh Grêgôriô Cả: "Ta phải tin có một thứ lửa thanh tẩy một số lỗi lầm nhẹ trước ngày Phán xét chung, căn cứ vào những gì mà Đấng là Chân lý đã dạy, khi Ngài nói rằng, bất cứ ai nói lời phạm thượng chống lại Thánh Thần, sẽ không được tha thứ cả đời này lẫn đời sau (Mt 12,31). Theo lời quyết đoán này, chúng ta có thể hiểu rằng: một số tội lỗi có thể được tha ở đời này, nhưng một số tội khác có thể tha ở đời sau".

*Thánh Gioan Kim khẩu khuyên: "Chúng ta hãy cứu giúp và tưởng nhớ tới các linh hồn. Nếu các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hi sinh của cha họ (G 1, 5), tại sao chúng ta lại có thể hoài nghi rằng những của lễ của chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không đem lại an ủi cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã ra đi, và dâng những kinh nguyện cầu cho họ".

*Thánh Augustinô kể về bà thánh Monica   Mẹ Ngài (trong sách Tự thuật) như sau: Trước khi qua đời, bà Thánh đã nói với con mình là thánh Augustinô rằng: "Khi   Mẹ chết rồi, con chôn xác   Mẹ ở đâu cũng được, đừng bận tâm về việc chôn táng,   Mẹ chỉ xin các con một điều là, bất cứ  các con ở đâu, hãy nhớ tới   Mẹ nơi bàn thờ Chúa".

*Trong Hang Toại đạo, nơi ẩn trốn của giáo dân Rôma thời bắt đạo, người ta đọc được trên tường một hầm mộ  viết: "Con yêu dấu, nơi đây đời con chấm dứt, nhưng lạy Cha trên trời, chúng con nài xin lòng Cha thương xót, thương cứu  con chúng con đang phải chịu những nỗi đớn đau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con".

Các Công đồng Giáo hội CG tuyên ngôn:

*Công đồng Lyon (1245 và 1247), Công đồng Florence (1438-1445), và nhất là Công đồng Trentô (1545-1563) trong khóa 6, số 22 và 25  dạy rằng: "Ai dám quả quyết sau khi được ơn thánh sủng, tội lỗi được tha và hình phạt đời đời được xóa bỏ cho các hối nhân, và không có hình phạt tạm bởi tội ở đời này cũng như trong Luyện ngục trước khi cửa Thiên đàng được mở, thì kẻ ấy phải vạ tuyệt thông".

2. Công đồng Trentô khóa 25, ngày 4 tháng 12 năm 1563 tuyên ngôn thêm: "Giáo hội Công Giáo được Chúa Thánh Thần dạy , theo các văn kiện và truyền thống xa xưa của các Giáo phụ, và mới đây trong Công đồng này dạy rằng: Có Luyện ngục, và các linh hồn bị thanh tẩy tại đó, được giúp đỡ nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu, và nhất là bởi công nghiệp Thánh lễ Misa".

*Công đồng Trentô xác quyết rằng, "Các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện cứu giúp các linh hồn Luyện ngục, nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là Thánh lễ Misa".

*Công đồng Vaticanô 2 (năm 1962-65) trong Hiến chế Tín lý về Giáo hội đã tuyên ngôn:  "Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo Người, và khi sự chết bị hủy diệt, mọi vật đều qui phục Người, thì trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này và đang được tinh luyện, và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong Ba ngôi như Ngài hằng có" (GH 49)

*Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo (Đức GH Gioan Phaolô 2 ban hành năm 1992) xác định:

Số 1030 viết: "Những ai chết trong ân sủng và tình nghĩa Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Thiên đàng".

*Số 1031 viết thêm: "Giáo hội gọi Luyện ngục là cuộc thanh tẩy cuối cùng này của những người được chọn, hoàn toàn khác với hình phạt của những kẻ bị kết án trầm luân. Giáo hội đã trình bày giáo lý đức tin về Luyện ngục, nhất là tại Công đồng Florentia năm 1439 và Công đồng Trentô năm 1563. Dựa vào một số bản văn Kinh Thánh, Truyền thống Giáo hội nói đến thứ lửa thanh luyện (1 Cr 3, 15; 1 Pr 1,7).

*Số 1032 viết tiếp: "Giáo huấn này cũng dựa vào cách cầu nguyện cho kẻ đã chết, như được nói đến trong Kinh Thánh: "Đó là lý do tại sao ông Giuđa Macabê đã truyền phải dâng hi lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát tội lỗi mình" (2 Mcb 12, 46). Ngay từ những thời gian đầu, Giáo hội đã tôn trọng việc tưởng nhớ những người đã qua đời, và dâng lời cầu khẩn cho họ, nhất là dâng thánh Lễ, để họ được thanh tẩy và tiến vào phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa (Công đồng Lyon 2 năm 1274). Giáo hội cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và làm các việc đền tội để giúp những người đã qua đời".

* Thánh Anphongsô cũng dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn Luyện ngục là những con cái rất thân thương của Chúa, người ấy có thể tin tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi, bởi nếu một linh hồn được giải thoát nhờ lời cầu nguyện và các việc lành của ai, linh hồn được cứu sẽ cầu nguyện không ngừng cho người đã cứu mình, và Chúa sẽ không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết Người".

 Và thêm:

(Trích 1001 Danh Ngôn Các Thánh, Y Phan,CMC)

281. Hỡi linh hồn các tín hữu, anh chị em có muốn minh chứng đức ái chân thật dành cho những thân nhân quá cố của anh chị em không ? Anh chị em có muốn gởi đến cho họ sự trợ giúp quí báu nhất, và chiếc chìa khóa vàng để vào Thiên đàng không ? Anh chị em hãy hiệp lễ thường xuyên để chỉ cho các linh hồn ấy.

Thánh Bônaventura

282. Khi lễ Misa được cử hành ở trần gian, các thánh trên trời xuống mở cửa Luyện ngục.

Thánh Gioan Chrisotômô

284. Không có hy sinh nào giải cứu linh hồn Luyện ngục bằng hy sinh của Thánh lễ Mi sa.

Thánh Tôma Aquinô

285. Đền tội cho kẻ đã chết thì đẹp lòng Chúa hơn đền tội cho người còn sống, vì người đã chết ở trong tình trạng khẩn thiết hơn, họ không còn tự giúp mình được như người còn sống.

Thánh Tôma Aquinô

286. Có một cách để ép Chúa đừng phán xét chúng ta, là đến trình diện trước Thánh nhan Ngài với hai bàn tay trắng (với lòng phó thác cậy trông của con trẻ).

Thánh Têrêsa HĐG

287. Lửa Luyện ngục, độ nóng của nó tương đương với độ nóng của lửa ở dưới Hỏa ngục. Chỉ cần chạm một cái rất nhẹ, rất mong manh, nó còn rùng rợn hơn tất cả những cực hình đau đớn chết người trên trái đất này.

Thánh Tôma Aquinô

288. Các linh hồn sau khi chết, trước khi được đưa vào nước Thiên đàng phải qua lửa luyện tội để chịu đựng những hình phạt sau khi tội trọng của họ đã được tha thứ.

Thánh Augustinô

289. Nếu tôi có thể chịu đựng tất cả những cực hình đau khổ trên trái đất này cho tới ngày phán xét chung, tôi cũng bằng lòng chịu, còn hơn phải chịu đựng một ngày ở dưới Luyện tội.

Thánh Carillô Alêxanđria

290. Các linh hồn Luyện ngục, mặc dù không có công trạng gì đáng thưởng, nhưng họ có thể cầu nguyện rất đắc lực cho chúng ta. Họ không thể bầu cử cho mình, nhưng Thiên Chúa là Đấng tốt lành, các linh hồn có thể van Xin Chúa cho chúng ta rất nhiều ơn đặc biệt để giúp chúng ta tránh khỏi tay quỷ, bệnh hoạn hoặc hiểm nguy trong mọi vấn đề.

Thánh Anphongsô

291. Anh chị em khóc lóc kêu la thảm thiết trước quan tài nào có ích chi, tốt hơn là nên đọc kinh cầu nguyện và làm việc lành chỉ cho người quá cố.

Thánh Gioan Chrysotômô

302. Các linh hồn Luyện ngục có thần thế chừng nào đối với Trái Tim nhân lành của Chúa, nếu chúng ta biết đã nhận bao nhiêu ơn lành do các linh hồn cầu bầu, ta sẽ không quên cầu cho các ngài.

Thánh Gioan Maria Vianê

"Nay ta cứu người, mai người cứu ta ".