Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày

SUY NIỆM - Dec 29/12/2018

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Giáng Sinh 

1 Ga 2, 3-11; Lc 2, 22-35

Mến Yêu Hằng Ngày

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc 2,29-32)

Hôm nay, thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta nhận được lời chứng của tiên tri Simêon. Người đàn ông sùng đạo này được Thiên Chúa hứa rằng ông sẽ được tận mắt nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Giờ đây ông được thấy điều mà ông mong mỏi suốt cuộc đời mình. Simêon đã thức dậy như bao ngày khác. Tuy nhiên, khoảnh khắc Mẹ Maria và Thánh Giu-se mang Hài Nhi mới sinh tới đền thờ, thì từ trong thâm tâm Simêon biết rằng Hài Nhi này chính là Đấng Cứu Thế được hứa ban cho nhân loại.

Lời ca ngợi của ông thật mạnh mẽ: “Muôn lạy Chúa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi… vì mắt con đã được thấy ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn ….” Trong những lời khác, Simêon hiểu rõ cuộc đời ông đã hoàn tất. Ông đã sẵn sàng đón nhận cái chết vì ông đã được ơn tận mắt nhìn thấy Đấng Ki-tô. Ông ẵm Hài Nhi trên tay và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha.

Chúng ta phải học hỏi từ ông Simêon thánh thiện này, dù chúng ta không phải nhà tiên tri trong Đền thánh 2000 năm trước, nhưng chúng ta được ơn nhìn thấy Đấng Cứu Độ mỗi ngày qua vô số cách thức Người hiện diện. Hài Nhi mà Simêon ẵm quả thực là Thiên Chúa. Nhưng Ngài là Thiên Chúa trong thân xác của một đứa trẻ.

Chúng ta phải cố gắng nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế xung quanh chúng ta và cùng hân hoan với Simêon. Đấng Ki-tô hiện diện trong mỗi trái tim được dâng cho Thiên Chúa, mỗi nghi thức ở nhà thờ, mỗi bài Thánh Kinh được đọc lên và Ngài đặc biệt hiện diện trong trái tim mỗi chúng ta. Trái tim chúng ta phải là Đền thánh, nơi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu và chúng ta phải đưa Người vào cuộc sống của chúng ta và hân hoan vì Người thật gần chúng ta.

Hôm nay, mỗi người hãy suy ngẫm hình ảnh ông Simêon ẵm Hài Nhi trên tay và nhìn thấy Đấng Cứu Thế bằng xương bằng thịt trong hình hài trẻ thơ. Tìm thấy Đấng Ki-tô như cách Simêon đã thấy và suy nghĩ về biết bao cách thức mà Ngài hiện diện với chính mình. Hãy nhớ rằng Ngài ở rất gần mình và Ngài muốn lấp đầy cuộc đời mình bằng sự bình an của Người.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì lời chứng tuyệt vời của tiên tri Simêon. Tạ ơn Người vì sự trung tín của Người với Simêon qua việc để ông được thấy Người dưới hình hài một trẻ thơ. Xin cho con luôn noi theo gương đức tin ông Simêon để luôn tìm kiếm Người suốt cuộc đời con, luôn đợi chờ Người đến với con dưới biết bao hình hài để trái tim con có thể vui mừng hân hoan trong sự hiện hữu của Người. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-octave/