Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Mỗi ngày em sống đạo - Bài hát chủ đề năm học giáo lý 2012 - 2013
Mỗi ngày em sống đạo – Bài hát chủ đề năm học giáo lý 2012 – 2013

Mỗi ngày em sống đạo – Bài hát chủ đề năm học giáo lý 2012 – 2013

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Chủ đề năm học giáo lý năm nay là Đức Tin. Thánh Gia-cô-bê đã nói rằng: “Đức tin không có việc làm là Đức tin chết”. Vì thế để hành động cho Đức Tin của chúng con là những thiếu nhi của Chúa, chúng con xin hứa Sống Đạo mỗi ngày để mọi người xung quanh nhận biết Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương yêu.

 Chủ đề năm học giáo lý năm nay là Đức Tin. 

Thánh Gia-cô-bê đã nói rằng: "Đức tin không có việc làm là Đức tin chết". 

Vì thế để hành động cho Đức Tin của chúng con là những thiếu nhi của Chúa, chúng con xin hứa Sống Đạo mỗi ngày để

 mọi người xung quanh nhận biết Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương yêu.
 
 
 

 

 

Bài hát chủ đề múa vào đầu thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2012 – 2013

 

 

 

Mỗi Ngày Em Sống Đạo

Mỗi ngày em đi xem lễ, không nô đù chuyện trò thiếu trang nghiêm, ước nguyện siêng năng rước Chúa, Để Giêsu mãi ở lại trong em.

Mỗi ngày em đi dến lớp, luôn trung thực thăng tiến hơn hôm qua, trở về vui bên mái ấm dễ thương hơn với vâng lời mẹ cha.

ĐK: Sống đạo là tin kính Chúa, sống đạo là yêu mến người, sống đạo đời vui biết mấy, sống đạo đừng quên mỗi ngày.

Mỗi ngày em đi đây đó, luôn tôn trọng một cuộc sống văn minh đón đường công viên khu phố, giữ cho nhau nết đẹp và thân thương.

Mỗi ngày em đi dến lớp, luôn trung thực thăng tiến hơn hôm qua, trở về vui bên mái ấm dễ thương hơn với vâng lời mẹ cha. 

Mỗi ngày em đi đây đó, luôn tôn trọng một cuộc sống văn minh đón đường công viên khu phố, giữ cho nhau nết đẹp và thân thương.