Đừng Sợ – Bài hát chủ đề năm học mới

Đừng Sợ – Bài hát chủ đề năm học mới

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Thưa Thầy con tin, con tin Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Có Thầy chúng con sẽ không sợ gì cả!

 Thưa Thầy con tin, con tin Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Có Thầy chúng con sẽ không sợ gì cả!

Bài hát múa cuối lễ khai giảng giáo lý niên khóa 2012 – 2013

ĐỪNG SỢ 

Đứng lên với Thầy (đừng sợ)
Bước đi theo thầy, (đừng sợ)
Nhờ Thầy mở đường về CHÂN, THIỆN, MỸ.
Đối đầu dối gian (đừng sợ), chống lại bất công (đừng sợ)
Qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát
Cản ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chết chóc
Chung tay với Thầy bảo vệ sự sống .

ĐK: Bước theo Thầy, đừng sợ đừng sợ
Giống như thầy, đừng sợ đừng sợ
Vì Thầy là ĐƯỜNG là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG.
Bước theo Thầy, đừng sợ đừng sợ
Giống như thầy, đừng sợ đừng sợ
Vì Thầy là ĐƯỜNG là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG.