Mừng bổn mạng cha sở Antôn

Mừng bổn mạng cha sở Antôn

Tin Giáo Xứ - Aug 23/08/2014

Vào lúc 17:30 thứ sáu ngày 13-06-2014, Hòa trong niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Antôn, cộng đoàn dân Chúa Phú Hòa đã hợp ý cùng Cha sở dâng Thánh lễ để cầu nguyện và chúc mừng bổn mạng Cha sở Antôn Mai Đức Huy.

Vào lúc 17:30 thứ sáu ngày 13-06-2014, Hòa trong niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Antôn, cộng đoàn  dân Chúa Phú Hòa đã hợp ý cùng Cha sở dâng Thánh lễ  để cầu nguyện và chúc mừng bổn mạng Cha sở Antôn Mai Đức Huy.

Nhân dịp bổn mạng, chúng con kính chúc Cha luôn được dồi dào ơn Chúa, nhất là sức khỏe và ơn khôn ngoan, thánh thiện, xin Thánh Antôn cầu bầu cùng Chúa để Cha mãi là tấm gương sáng, để đoàn con giáo xứ noi theo và giúp giáo xứ ngày thêm phát triển.

Fx Thọ