Nghi thức Làm phép Dầu Thánh – Các Linh mục lập lại lời hứa

Nghi thức Làm phép Dầu Thánh – Các Linh mục lập lại lời hứa

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Aug 23/08/2014

Nghi thức Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã cử hành trong thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh tại đền thờ thánh Phêrô từ những năm 2008-2012

NGHI THỨC CÁC LINH MỤC LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA & NGHI THỨC LÀM PHÉP DẦU

Dịch theo nghi thức Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã cử hành trong thánh lễ Truyền Dầu Thứ Năm Tuần Thánh tại đền thờ thánh Phêrô từ những năm 2008-2012

1. CÁC LINH MỤC LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA

01. Giảng xong. Không đọc kinh Tin Kính, không đọc lời nguyện chung. Đức Giám Mục (ĐGM) đội mũ Mitra nói với các linh mục những lời sau đây hay những lời tương tự. Các linh mục đứng.

ĐGM: Anh em linh mục thân mến, khi lên chức linh mục, anh em đã tuyên bố trước mặt giáo dân sự quyết định của anh em, liên quan đến chức vụ lãnh nhận.

Giờ đây, anh em hãy cùng nhau lặp lại những quyết định đó, như dấu chỉ của sự trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh.

Vậy anh em có muốn luôn luôn chu toàn nhiệm vụ tư tế trong hàng linh mục, như cộng tác viên trung thành của hàng Giám Mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?

Các linh mục: Thưa con muốn.

ĐGM: Anh em có muốn sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm Chúa Kitô, để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa giáo dân theo truyền thống của Hội Thánh không ?

Các linh mục: Thưa con muốn.

ĐGM: Anh em có muốn tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin Công Giáo không?

Các linh mục: Thưa con muốn.

ĐGM: Anh em có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và anh em có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?

Các linh mục: Thưa con muốn.

ĐGM: Anh em có hứa tôn kính và vâng phục Đức Giám Mục của anh em cùng các đấng kế vị ngài không?

Các linh mục: Thưa con muốn.

02. Đức Giám Mục hướng về giáo dân ngài nói:

ĐGM: Anh chị em giáo dân thân mến, Xin anh chị em cầu nguyện cho các Linh mục của anh chị em, xin Thiên Chúa ban cho các ngài đầy tràn ân sủng của Đức Kitô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với Người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.

ĐGM: Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã giao phó cho tôi; nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế, mục tử, tôn sư và tôi tớ của mọi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.

ĐGM: Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

2. NGHI THỨC LÀM PHÉP DẦU

03. ĐGM ngồi tại ghế đã dọn sẵn, đội mũ Mitra.

04. Các bình dầu được rước từ phòng thánh tới cung thánh nhà thờ, một cách long trọng và tôn nghiêm cho nghi thức làm phép dầu. Trước hết là Dầu Dự Tòng (OS), thứ đến là Dầu Bệnh Nhân (OI) và sau cùng là Dầu Thánh (SC) cùng với dầu thơm.

05. Đang khi rước dầu, ca đoàn hát: “Ôi Đấng Cứu Độ, hay một bài hát thích hợp.

2.1. Làm phép Dầu Dự Tòng

06. Dầu Dự tòng sẽ dùng xức cho người rửa tội, để xua đuổi bóng tà và thêm sức dẻo dai giúp họ giữ đạo.

07. Bình dầu Dự Tòng được phủ khăn màu xanh. Khi cuộc rước dầu Dự Tòng (OS) tới trước bàn thờ, phó tế giới thiệu.

Phó tế: Đây là Dầu sẽ được làm phép thành dầu Dự Tòng.

Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa.

08. Sau đó bình dầu được đặt trên bàn đã dọn sẵn trước mặt ĐGM. Thầy phó tế mở nắp bình dầu. ĐGM đứng, bỏ mũ Mitra và giang tay đọc lời nguyện làm phép dầu Dự Tòng.

ĐGM: Lạy Chúa là sức mạnh và là Đấng che chở dân Chúa, Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh, xin đoái thương ban phúc cho dầu này, và ban sức mạnh cho những người dự tòng được xức dầu này, để họ lãnh nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa mà thông hiểu sâu xa Phúc âm của Đức Kitô, quảng đại chấp nhận những khổ cực trong đời sống Kitô hữu, và xứng đáng trở nên dưỡng tử của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và sống trong Hội Thánh Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

09. Dầu Dự Tòng đã được làm phép, các phó tế rước dầu đã làm phép đến nơi quy định.

Ca đoàn hát:

2.2. Làm phép Dầu Bệnh Nhân

10. Dầu bệnh nhân làm nguồn mạch ơn thiêng, tẩy xóa tội lỗi, an ủi nâng đỡ bệnh nhân, làm dịu mọi đau đớn tật nguyền.

11. Bình dầu Bệnh Nhân được phủ khăn màu tím. Khi cuộc rước dầu Bệnh Nhân (OI) tới trước bàn thờ, phó tế giới thiệu.

Phó tế: Đây là Dầu sẽ được làm phép thành dầu Bệnh Nhân.

Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa.

12. Sau đó bình dầu được đặt trên bàn đã dọn sẵn trước mặt ĐGM. Thầy phó tế mở nắp bình dầu. ĐGM đứng, bỏ mũ Mitra và giang tay đọc lời nguyện làm phép dầu Bệnh Nhân.

ĐGM: Lạy Chúa là Cha mọi nguồn an ủi, Chúa đã muốn nhờ Con Chúa mà chữa bệnh tật những người đau yếu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con tin tưởng cầu nguyện. Xin ban Thánh Thần Chúa, Đấng an ủi từ trời xuống trên chất dầu này mà Chúa đã thương cho cây xanh tươi sản xuất, hầu bổ dưỡng thân xác để nhờ ơn phúc lành của Chúa, những ai được xức dầu đều lãnh nhận ơn hộ vực thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn, bệnh hoạn tật nguyền. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dầu Chúa đã chúc phúc nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

13. Dầu Bệnh Nhân đã được làm phép, các phó tế rước dầu đã làm phép đến nơi quy định.

Ca đoàn hát:

2.3. Thánh Hiến Dầu Thánh

14. Dầu thánh thông ban cho người lãnh nhận Chúa Thánh Thần và ân lực vô biên của Người.

15. Bình dầu Thánh được phủ khăn màu tráng. Khi cuộc rước dầu Thánh (SC) tới trước bàn thờ, phó tế giới thiệu.

Phó tế: Đây là Dầu sẽ được thánh hiến thành Dầu Thánh.

Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa.

16. Sau đó bình dầu được đặt trên bàn đã dọn sẵn trước mặt ĐGM. Thầy phó tế mở nắp bình dầu. ĐGM đứng, bỏ mũ Mitra, thinh lặng pha thuốc thơm vào dầu để làm thành dầu Thánh, pha xong Ngài kêu gọi cầu nguyện:

ĐGM: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành và thánh hoá dầu này, để những ai được xức trên thân xác, thì cũng được xức trong tâm hồn và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa.

17. ĐGM hà hơi trên bình dầu rồi giang tay đọc lời nguyện thánh hiến.

ĐGM: Lạy Chúa là Đấng làm cho mọi tâm hồn được tăng triển trên đường thiêng liêng, xin đoái nhận tâm hồn tri ân mà Hội Thánh hân hoan dùng lời chúng con dâng lên Chúa. Vì từ nguyên thuỷ Chúa đã truyền cho đất trổ sinh cây ăn trái và trong các cây đó có cây Ôliu đem lại chất dầu mầu mỡ này làm dầu thánh. Vì chưng vua Đavít được ơn tiên tri, thấy trước các nhiệm tích ơn thánh Chúa, đã ca ngợi gương mặt hân hoan của chúng con khi được xức dầu, và khi tội ác trần gian xưa kia đã được nước Hồng thuỷ rửa sạch, thì một con chim bồ câu ngậm cành Ôliu loan tin mặt đất đã yên hàn, tiên báo hình ảnh ân huệ của Chúa trong tương lai. Điều này đã được thực hiện rõ ràng trong thời đại cuối cùng, vì khi nước rửa tội đã thanh tẩy mọi tội ác đã phạm, thì việc xức dầu này làm cho diện mạo chúng con nên hân hoan thanh thản. Bởi đấy Chúa cũng đã truyền cho Môsê tôi tớ Chúa xức dầu cho em là Aaron, tấn phong ông làm tư tế, sau khi Aaron đã được thanh tẩy trong nước. Tiếp đến là một vinh dự lớn hơn. Khi Đức Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, xin Gioan làm phép rửa cho Người trong dòng nước sông Giođan, thì ngay lúc đó, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự trên Người, và Chúa đã lên tiếng minh chứng rằng: Chúa rất hài lòng nơi Con Một Chúa và chúng con thấy rõ ràng Chúa công nhận Người, Đấng mà tiên tri Đavít được Chúa soi sáng, đã ca ngợi là được xức dầu hoan lạc hơn tất cả mọi người khác.

18. Các linh mục đồng tế thinh lặng giơ tay phải hướng về phía Dầu Thánh, cho đến khi Đức Giám Mục đọc hết lời nguyện, Ngài đọc tiếp:

ĐGM: Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương dùng ơn phúc lành của Chúa mà thánh hoá thụ tạo phong phú này và ban thần lực Chúa Thánh Thần: nhờ quyền năng Chúa Kitô, dầu này được mang tên là Chrisma do thánh danh Người: vì thế, Chúa đã dùng dầu mà xức cho các tư tế, các vua, các tiên tri và các tử đạo của Chúa; xin Chúa hãy làm cho dầu thánh này trở nên nhiệm tích ơn cứu độ và đời sống hoàn hảo cho những ai sẽ được tái sinh nhờ phép rửa thiêng liêng; xin cho họ khi đã được xức dầu thánh hoá và loại trừ được sự hư nát của đời sống cũ, trở nên đền thờ Chúa uy linh mà tỏa hương thơm đời sống trong sạch đẹp lòng Chúa, để như nhiệm tích Chúa đã thiết lập, họ được vinh dự vương giả, tư tế, tiên tri và lãnh nhận ân huệ bất diệt; xin cho dầu này trở nên dầu cứu độ cho những kẻ được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, làm cho họ được tham dự vào đời sống vĩnh cửu và đồng hưởng vinh quang trên trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

Ca đoàn hát:

19. Dầu Thánh đã được cung hiến, phó tế rước dầu Thánh đến nơi quy định. Kết thúc nghi thức làm phép dầu. Thánh lễ tiếp tục như bình thường.

 
Giuse Trần Thiện Tĩnh

(Nguồn: Santa Messa Crismale Concelebrata dal Santo Padre Benedetto XVI, Basilica Vaticana, 2008, tr. 25-37.)