Người trẻ được uỷ thác suy niệm Đàng Thánh giá tại Colosseum

Người trẻ được uỷ thác suy niệm Đàng Thánh giá tại Colosseum

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Mar 12/03/2018

WHĐ (09.03.2018) – Các bài suy niệm 14 chặng Đàng Thánh Giá vào thứ Sáu Tuần Thánh năm nay tại Đấu trường Colosseum ở Roma sẽ do một nhóm bạn trẻ soạn, dưới sự điều phối của giáo sư Andrea Monda.

Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nghe tiếng nói của những người trẻ, và ngài đã quyết định ủy thác việc soạn các bài suy niệm Đàng Thánh Giá vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường Colosseum cho họ.

Giáo sư Andrea Monda, giáo sư về tôn giáo học, đồng thời cũng là nhà báo và nhà văn, đã được yêu cầu chọn 15 bạn trẻ và thu thập các suy tư của họ. Thông tin trên đây do giám đốc Phòng Báo chí Vatican, ông Greg Burke, loan báo.

Trong năm mà Giáo hội triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười sắp tới để bàn về người trẻ, Đức Thánh Cha cũng muốn chính các bạn trẻ sẽ suy niệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô.

Minh Đức

(Nguồn: WHĐ – Theo: Vatican News)