Nhận định đầu năm của tờ La Croix. Triển vọng Việt Nam có tân Hồng Y trong năm 2020

Nhận định đầu năm của tờ La Croix. Triển vọng Việt Nam có tân Hồng Y trong năm 2020

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Jan 07/01/2020

Vào mỗi dịp đầu năm, tờ La Croix, nghĩa là Thánh Giá, đều đưa ra những nhận định về các hoạt động của Đức Giáo Hoàng trong năm mới. Theo thông lệ đó, năm nay tờ La Croix cũng đưa ra một bài nhận định nhan đề “Pope Francis begins the most important year of his pontificate – Curia reform, new cardinals and trips to unexpected places will shape pope's 2020”, nghĩa là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu năm quan trọng nhất trong triều Giáo Hoàng của mình – Cải cách Giáo Triều, các tân Hồng Y và những chuyến đi đến những nơi bất ngờ sẽ định hình năm 2020 của Đức Giáo Hoàng”. Tác giả bài viết là Robert Mickens, phóng viên thường trú của tờ La Croix tại Rôma.