Những nhà thờ được cung hiến và thánh hiến

Những nhà thờ được cung hiến và thánh hiến

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Con muốn biết nếu một nhà thờ đã được “cung hiến-dedicated” chớ không được “thánh hiến-consecrated” theo nghi thức La Tinh năm 1923, bây giờ có thể tái đáp ứng với những cây đèn cày thánh hiến, bởi vì không có phân biệt giữa sự cung hiến và thánh hiến trong nghi thức mới hay không

ROMA (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Đạo Binh Chúa Kitô, Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ đại học Regina Apostolorum.

Hỏi: Con muốn biết nếu một nhà thờ đã được "cung hiến-dedicated" chớ không được "thánh hiến-consecrated" theo nghi thức La Tinh năm 1923, bây giờ có thể tái đáp ứng với những cây đèn cày thánh hiến, bởi vì không có phân biệt giữa sự cung hiến và thánh hiến trong nghi thức mới hay không – G.P., El Dorado, Atkansas.

Đáp: Trước hết tôi muốn làm sáng tỏ những ngôn từ. Tôi thiết nghĩ rằng bản dịch trước kia của sách Nghi Thức Giám Mục Roma đã không phân biệt rõ ràng giữa "sự cung hiến" và sự "thánh hiến" cũng như giữa sự "thánh hiến " và "làm phép" (hoặc long trọng hay đơn giản).

Tuy nhiên, rất thường qui chiếu về sự làm phép một nhà thờ như là sự "cung hiến, và điều này có lẽ đã sinh ra những hiểu lầm về thuật ngữ hiện tại.

Bản dịch hiện nay sách Nghi Thức Giám Mục không còn nhắc tới việc thánh hiến nhưng đúng hơn phân biệt giữa sự cung hiến và sư làm phép môt nhà thờ.

Những nghi thức cơ bản trước kia qui cho nghi thức thánh hiến thì bây giờ được thực thi trong nghi thức cung hiến, mặc dầu trong một cách đơn giản. Như vậy, thay vì một sự liên kết hai nghi thức, chúng ta đứng trước một sự thay đổi trong ngữ thuật đễ diễn tả cũng một nghi thức.

Một cái gì tương tự đã xảy ra trong những nghi thức khác. Những sách phung vụ bây giờ nói về "sự phong chức giám mục-epicopal ordination" chớ không nói "sự thánh hiến giám mục-episcopal consecration" như những sách trước đã làm.

Nghi thức làm phép một nhà thờ vần còn. Nếu vì một lý do chính đáng nào một nhà thờ mới không thể được cung hiến ("thánh hiến"), thì ít nhất phải được làm phép trước khi sử dụng. Cũng vậy, những nhà nguyện riêng, những phòng nguyện và nhữrng kiến trúc thánh chỉ tạm thời dành cho việc thờ phượng thánh sẽ được làm phép đúng hơn là cung hiến. Nghi thức làm phép có thể thực hiện hoặc do giám mục giáo phận hay do một linh mục được giám mục ủy quyền đặc biệt.

Như vậy, chỉ những ngôi nhà được kiến thiết để sử dụng vĩnh viễn như những nhà thờ phượng có thể đựơc cung hiến chính thức.

Từ những điều chúng tôi đã nói, tôi tưởng những gì đã xảy ra trong nhà thờ nhắc đến ở trên trong năm 1923 có lẽ là môt sự làm phép trọng thể và, nói đúng, không phải là một sự cung hiến hay thánh hiến.

Mục đích những thánh giá và những đèn nến là để đánh dấu những chỗ trên vách tường được xức dầu trong nghi thức cung hiến. Sự thực hành đánh dấu vĩnh viễn việc xức dầu không còn buộc nữa, nhưng sách Nghi Thức Giám Mục (số 874) còn khuyên giữ "tập quán xưa này" là treo hoặc 12 hay là bốn thánh giá và những cây nến trên vách, tùy theo con số xức dầu.

Bởi vì trên các tường nhà thờ đang nói đây không bao giờ được xức dầu, nên ít có ý nghĩa nếu đặt lại những thánh giá và những cây nến để biểu trưng một nghi thức chưa bao giờ có.

Sự kiện một nhà thờ được làm phép đúng hơn là được cung hiến không có gì khác liên hệ với những lễ nghi có thể thực hiện trong đó. Vì lẽ này, một khi đã được đưa vào việc xử dụng chung, một nhà thờ được làm phép đã không được cung hiến.

Tuy nhiên, có một số trường hợp trong đó những qui tắc cho phép nghi thức cung hiến được thực hiện trong một nhà thờ không được cung hiến mà đã đưa vào việc xử dụng chung. Có hai điều buộc phải hoàn thành hầu sự này có thể xảy ra (Sách Nghi Thức Giám Mục, Số 916):

Bàn thờ đã không được cung hiến (hay là thánh hiến) bởi vì cấm cung hiến một nhà thờ mà không cung hiến bàn thờ.

Có một cái gì mới hay là sửa đổi đáng kể về ngôi nhà, ví dụ, sau những cuộc trùng tu cả thể, hay là một sự thay đổi trong tình trạng pháp lý của nó (ví dụ, một nhà nguyện trước kia bây giờ đước xếp loại như một nhà thờ giáo xứ).

Nguyễn Trọng Đa dịch (Nguồn VietCatholic News)