Những vị Giáo hoàng và Đại Hội giới trẻ thế giới

Những vị Giáo hoàng và Đại Hội giới trẻ thế giới

Ngày Giới Trẻ Thế Giới - Mar 24/03/2014

Đức Giáo Hoàng Phanxico sẽ đến cùng sinh hoạt tham dự Đại Hội, theo ước tính, với khoảng gần ba triệu bạn Trẻ thế giới cùng kéo về Rio.

Đại hội giới trẻ thế giới thứ 28. sẽ diễn ra ở Rio de Janeiro từ ngày 23. đến 28.Tháng Bảy 2013.

Đức Giáo Hoàng Phanxico sẽ đến cùng sinh hoạt tham dự Đại Hội, theo ước tính, với khoảng gần ba triệu bạn Trẻ thế giới cùng kéo về Rio.

Đây là một biến cố đạo đức của Giáo Hội Công Giáo diễn ra mang tầm mức chiều kích hoàn vũ. Nói theo ngôn ngữ chính trị kinh tế đó là chiều kích quốc tế toàn cầu.

Chủ đề Đại Hội lần này rất phù hợp với chiều kích hoàn vũ, mà Chúa Giêsu ngày xưa khi sai các Tông đồ „ Anh em hãy đi đến cùng mọi dân tộc trên thế giới giúp họ trở thành môn đệ của Thầy.“ ( Mt 28, 19.)

Nếp sống đạo đức tươi trẻ này trong Giáo Hội có chiều dài lịch sử từ 28 năm nay (1985- 2013) trải qua đến nay với ba đời Giáo Hoàng.

Họ đã có liên quan thế nào với Đại hội giới trẻ thế giới ?

1. Người có ý tưởng phát minh ra sáng kiến thành lập Đại hội giới trẻ thế giới, và đồng thời là người tiên khởi chiến đấu cho sáng kiến được thành hình trong đời sống Gíao hội, là Á Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II.

Bây giờ từ trên trời cao, ngài hằng cầu xin phù trợ cho Đại Hội được thành công có kết qủa tốt đẹp. Ngài trở thành vị Thánh bổn mạng cho Đại hội. Như lời đức Hồng Y Ratyinger đã suy tư:“ Từ cửa sổ nhà Chúa Cha trên trời, ngài nhìn xuống chúc lành cho chúng ta.“

Vâng, Á Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II. đã được Chúa Thánh Thần mạc khải soi sáng đưa ra ý kiến chương trình lập ra tập tục tinh thần đạo đức này, cùng mang mầu sắc văn hóa cho người trẻ trong Giáo Hội của mọi dân tộc đất nước trên thế giới. Đại hội cứ cách khảng hai hay ba năm lại diễn ra ở mỗi châu lục, thành phố tổng gíao phận.

Đại Hội giới trẻ thế giới không phải là lễ hội diễn ra tưng bừng náo nhiệt theo chiều bề nổi bên ngoài, hay là một „highligts Event tuyệt đối“. Nhưng Đại Hội bén rễ nằm sâu trong lòng đá tảng Phero. Vì thập gía Chúa Giêsu Kito đã cắm sâu trên đá tảng này và không thể bị phá gẫy được.

Á Thánh gíao hoàng Gioan Phaolo II. khi đưa ra sáng kiến thần thánh thiêng liêng thành lập Đại Hội giới trẻ muốn lôi kéo người trẻ trở về với Chúa, với Giáo Hội của Chúa, mà họ đang bị những căm dỗ, những thói tục phong trào dưới mọi hình thức làm cho chao đảo mất hướng đi, nhất là lung lạc vể các gía trị đạo gíao tinh thần.

Đại Hội đã thu hút từng trăm ngàn, triệu người đến tham đự. Riêng lần Đại hội giới trẻ X. năm 1995 ở Manila bên Phi luật Tân có 04 triệu người trẻ tụ tập bên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

2. Vị gíao hoàng kế nhiệm Benedicto XVI. đã tiếp tục công việc gây lòng niềm vui phấn khởi đạo đức tinh thần giới trẻ thế giới qua tổ chức Đại hội giới trẻ , mà vị tiền nhiệm đã khởi xướng thành lập. Á Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo đã thu hút gây phấn khởi người trẻ qua nếp sống, từ lời nói đến cử chỉ hành động, đầy ơn đặc sủng có sức mạnh thần thiêng thánh đức phát tỏa ra từ nơi bản thân của ngài.

Đức nguyên giáo hoàng Bendicto XVI. đã thu hút chiếm cảm tình của người trẻ qua cung cách nếp sống khôn ngoan hiểu biết sâu rộng, nhưng tràn đầy lòng khiêm cung. Sự thông minh lỗi lạc của ngài thể hiện trong ngôn từ đơn sơ trong sáng đã giúp người trẻ nhận ra căn rễ đức tin mạnh mẽ hơn. Niềm vui với đức tin như có chất xúc đà thúc đẩy dần triển nở, cùng lòng can đảm dấn thân cho đời sống Tin mừng vào Chúa thể hiện rõ nét.

Đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. (2005 – 2013) trong tám năm đã ba lần cùng chủ sự và tham dự Đại hội giới trẻ thế giới lần XX. ở Kơln năm 2005, lần XXIII. ở Sydney năm 2008 và lần XXVI. năm 2011 ở Madrid. Ngài đã qua đó giúp củng cố đức tin của người trẻ trong Giáo Hội.

3. Đức đương kim Giáo hoàng Phanxico ngay từ ngày đầu mới trở thành Giáo hoàng đã kêu gọi Giáo Hội phải ra đi đến với những người ở nghèo, người bệnh tật, người đau khổ, người bị bỏ rơi bên lề xã hội, những người vô thần, cả những người chống báng Giáo Hội. Trong thông điệp mùa chay 2013, ngài nói, thực hành việc bác ái tình người, rao giảng truyền đạt đức tin không phải vì hạnh phúc cuộc sống ở trần gian, nhưng vì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kito mang đến cho trần gian.

Đức Giáo Hoàng Phanxico qua đó đã khơi dậy ngọn lửa lòng nhiệt thành cho việc tông đồ làm chứng cho Chúa giữa con người.

Từ ngày được bầu chọn là Giáo hoàng trong Giáo Hội, ngài không mỏi mệt luôn nói đến việc làm sáng danh Chúa, đến ơn cứu độ cho linh hồn, đến tình yêu và lòng thương xót của Chúa, đến sự chân thật và lòng khiêm nhường.

„Lòng nhiệt thành việc tông đồ thay vì phòng khách của Kito giáo…Phải chăng không có những Kito hữu kiểu trong phòng khách ? Đó là những người nào đó rút về sống trong an hưởng phúc lợi một đời sống đầy đủ thỏa mãn. Nhưng họ không hiểu rằng bằng sự rao giảng và lòng nhiệt thành việc tông đồ sẽ mang lại hoa qủa con cái cho Giáo Hội.“

„Cộng đoàn không bao giờ tự mình là mục tiêu cho mình. Cộng đoàn không bao giờ là đích điểm. Nhưng là phương tiện cùng nhau đến gần Chúa hơn.“

„Chúng ta cầu xin Đức Chúa Thánh Thần ban cho ơn lòng nhiệt thành việc tông đồ, và cho người Tín hữu Chúa Kito có lòng nhiệt thành việc tông đồ . Khi chúng ta sa ngã: Tạ ơn Chúa! Hãy đứng dậy thẳng tiến, vì như Chúa Giêsu đã nói cùng Thánh Phaolo: Hãy can đảm lên, đừng sợ!“

Thiên Chúa đã dùng ba vị Giáo hoàng với ba cung cách sống làm chứng rao giảng tin mừng của Chúa cho con người trẻ trong Giáo Hội giữa lòng thế giới ngày hôm nay.

Á Thánh Gioan Phaolo II. với những ý tưởng thiên tài thần thánh do đặc sủng thiên nhiên Chúa tạo dựng cho, đã gây niềm vui lòng phấn khởi cho người trẻ lôi kéo họ về Chúa, với Gíao hội.

Đức nguyên giáo hoàng Benedicto XVI. với cung cách sống khiêm nhường cùng đơn sơ của một mục tử có trí khôn thông minh trong sáng lỗi lạc, đã giúp dẫn đưa tâm trí người trẻ về với căn rễ đức tin vào Chúa.

Đức đương kim giáo hòang Phanxico với cung cách lối sống nhiệt thành, bình dân cùng chân thành của một vị mục tử chân chính, đã phát tỏa đốt thắp lên ngọn lửa lòng hăng say nơi người trẻ hăng hái ra đi đến với con người sống làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội và Gíao hội.

Đại hội giới trẻ thế giới XXVIII. 2013

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long